Hvorfor hører ikke barnet ditt på beskjedene du gir?

Når barn ikke gjør som vi ber om, så er det nærliggende å tenke at de ikke vil gjøre det vi ber om.

Noen barn, og særlig barn med ADHD, har vansker med å gjøre det de blir bedt om. 

Om et barn ikke følger beskjeder en gang i mellom, så tenker du kanskje ikke så mye på det. Barn gjør jo ikke alltid det de får beskjed om. 

Men skjer det ofte, så er det naturlig å lure på hva som er årsaken.

Det er jo selvfølgelig ikke slik at dette nødvendigvis betyr at barnet strever med å følge beskjeder. Noen ganger så er det fordi barnet ikke føler for det eller velger å ikke høre. Dette kan være lært atferd, jeg vet at hvis jeg ikke rydder opp, så gjør mamma det for meg. 

For noen barn så er det imidlertid ikke et valg. De har vansker med å gjøre det de blir bedt om....

LES MER....

5 tips når utfordringene tar overhånd

 
 
Jeg leste et innlegg på en foreldregruppe for foreldre til barn med ADHD på Facebook. Innlegget, og fortvilelsen til mammaen, traff meg midt i hjertet. 
 
"Slitenhet tar over enkelte kvelder" skriver hun. "Og da triller bare tårene". Jeg spurte mammaen hva hun hadde behov for. Jeg ba henne lytte innover. 5 minutter eller bare ett, kan gjøre underverker for en sliten mamma.  
 
Det eneste mammaen sa hun hadde behov for var bare en dag der alt gikk som smurt. En dag der alle beskjeder ble hørt og gjort. 
 
Jeg er sikker på at mange kan kjenne seg igjen i det. Utfordringen er bare at en dag der alt går som smurt, er ikke noe vi har kontroll over. Ingen kan love det. Ikke barna heller, uansett så mye de vil. Når vi er så langt nede, er det også så vanskelig å se hva vi har behov for. Vi klarer rett og slett ikke å lytte til behovene våre. 
...
LES MER....

10 alternativer til konsekvenser

Vi tenker gjerne at barna må erfare konsekvensen av de dårlige valgene de gjør. Det vil lære dem en lekse.
 
Det gir mening, ikke sant? 
 
Nei, det gjør ikke det. 
 
Naturlige konsekvenser vil gi viktig læring. Vi må alle lære at hvis vi glemmer å ta med lunsjen vår så blir vi sultne. 

Konsekvenser betyr i praksis ofte straff

Når voksne bruker konsekvenser, så er det imidlertid sjelden de naturlige resultatene av barnets handlinger (jeg glemte lunsjen min i dag, så jeg var sulten). Det er faktisk her de fleste kommer kjørende med lunsjen eller gymtøyet….. 
 
Og hva lærer barnet da? Jo, jeg trenger ikke huske gymbagen, for mamma kommer kjørende med den likevel. Mamma eller pappa ordner opp.
 
I stedet så er konsekvenser gjerne truslene barna hører fra en irritert forelder: «Hvis du fortsetter...
LES MER....

Hva om konsekvenser for ADHD er kontraproduktivt?

Hvis du ikke, hvis du ikke, hvis du ikke…
  • Hvis du ikke rydder rommet ditt, så får du ikke spille PC-spillet etterpå
  • Hvis du ikke rekker skolen, får du ikke ha overnatting….
Er det kjent? 
 
Jeg har skrevet en del om bruk av konsekvenser i det siste, og jeg vil nå rette det mer spesifikt for barn og unge med ADHD. 
 
For det første er det nedbrytende for ungene og høre "hvis du ikke…."  igjen og igjen. Og det er ikke hyggelig for oss voksne å repetere oss selv hele tiden. 

Negative konsekvenser gir en reaksjon

Faktum er at negative konsekvenser, trusler og høye stemmer gir en reaksjon. De har en tendens til å få barna til å gjøre det vi ønsker - på kort sikt. 
 
Men endrer de atferden på lang sikt? Antakelig ikke. 
Gjør det alle stresset og engstelige. Uten tvil. 
 
LES MER....

Hva er forskjellen på konsekvenser og grenser?

Etter sist ukes artikkel om "hvorfor konsekvenser ikke virker», som gikk viralt (så det er tydelig at temaet fenger), så har jeg igjen fått flere spørsmål.

Skal vi ikke reagere på uakseptable handlinger?

  • Noen leser meg ditt hen at konsekvenser betyr at en uakseptabel handling ikke skal føre til noen ting. Det vil si, at barna skal få lov til å gjøre som de, uten at vi reagerer. 
  • Andre spør om hva som er forskjellen mellom å sette grenser og gi en konsekvens. 
 Jeg vil derfor klargjøre hva jeg mener. 

Barn må lære at det ikke er greit å slå

Jeg nevnte sist et eksempel med et barn som slår. 
Og vi er alle enige om at dette ikke er en akseptabel handling. Uansett hvor sint du blir, vi slår ikke andre mennesker. 
 
Det som er uenigheten er hvordan vi håndterer barnet som slår. Hvordan lærer barnet at det ikke...
LES MER....

Hvorfor konsekvenser ikke fører til at barnet lærer

Barneoppdragelse kan være frustrerende og utmattende. Om du har et barn med mye negativ atferd, diagnose eller ikke, så er det enda mer krevende.

Hvordan oppdra barn til ansvarlige voksne uten konsekvenser

Jeg erfarer at mange foreldre blir usikre om de ikke skal bruke konsekvenser i barneoppdragelsen. Konsekvenser er imidlertid ikke den eneste, og heller ikke en god måte å oppdra barna på.

De fleste oppdrar barna sine mer eller mindre som de selv ble oppdratt. En relativ autoritær barneoppdragelse der vi ønsker å stoppe eller endre atferd ved å belønne god atferd og gi en konsekvens for negativ. Vi tenker da at barnet vil anstrenge seg for å gjøre det som er bra og unngå å gjøre det som er galt.  

Jeg er en av de som tar tydelig avstand fra av bruke konsekvenser i barneoppdragelsen. Dette gjør at jeg har fått flere spørsmål som:

  • Hvordan oppdrar vi barn...
LES MER....

8 årsaker til at barn trasser

 
Vi tenker gjerne at barn trasser eller har en negativ eller opposisjonell atferd for å få oppmerksomhet, for å manipulere eller tvinge andre til å gi etter. Med et slikt syn legger vi til grunn at barn har kontroll og makten over livet sitt. 

Hvordan får vi barn til å "ville"? 

Vår oppgave som voksne blir da å få barnet til å ville.  
Og hvordan gjør vi det? Jo, ved belønning og konsekvenser (som ofte er et fint ord for straff). 
 
Innimellom så er jeg sur, irritert eller til og med sint. Særlig hvis jeg er trøtt, er jeg ikke grei å ha med å gjøre. Noen ganger så blir jeg irritert på mannen min også. Dette er ikke fordi jeg bevisst ønsker å være en sur masekjerring, det er en grunn til det. Det kan være at jeg er trøtt, har hatt en stressende dag, noe kan ha skjedd på jobb….....
LES MER....

10 tips for å gi gode beskjeder

Barn som ikke følger beskjeder er en vanlig utfordring.
 
Jeg har tidligere skrevet om hva som er årsaken til at barn med ADHD har vansker med å høre på beskjeder og hvordan du får de til å lære av beskjedene du gir
 
I denne artikkelen spisser vi det enda et hakk, og du får 10 tips for å gi gode beskjeder så barna gjør det du sier. 
 
Relasjon og tillit, er en forutsetning for å få det til å fungere. Dette gjør at barnet ønsker å samarbeide med deg.
 
Vanskene til barn med ADHD ligger hovedsakelig i frontallappen. Det er den delen av hjernen som styrer og regulerer tankene, handlingene og følelsene våre. Det vil si at en dysfunksjon her vil ha implikasjoner for alt vi foretar oss. 
 
Det er mange funksjoner i frontallappen som er i spill bare for å klare å ta imot og følge en...
LES MER....

5 strategier for å få barn til å gjøre kjedelige oppgaver

Blir det stadig bråk når du prøver å få ungene dine til å gjøre kjedelige oppgaver som å rydde rommet, gå ut med søpla eller gjøre lekser? 

Det er ikke viljen, men evnen til å gjøre kjedelige oppgaver

For barn med ADHD er det en naturlig årsak til at det ikke er så greit å gjøre det som er kjedelig. De mangler rett og slett den evnen. 
 
Hovedvanskene for personer med ADHD ligger i frontallappen. Den delen av hjernen vår som styrer og regulerer alle tanker, handlinger og følelser.
 
 Dr. Thomas Brown deler inn i seks hovedområder der vi gjerne ser utfordringene. Hvordan utfordringene vil komme til syne hos hver enkelt, vil variere. 

Aktivere hjernen for oppgaver

En av hovedområdene er å aktivere seg selv. Det er knyttet til det å kunne planlegge, organisere og prioritere. En vanlig utfordring er det...
LES MER....

8 tips for å få barnet til å lære av beskjedene du gir

"Hvordan skal jeg få han til å høre på det jeg sier? Jeg maser og maser, ingenting skjer, bortsett fra at han blir irritert og sur, jeg begynner å kjefte også er vi igang". 

Barn med ADHD velger ikke å ikke følge beskjeder. Det klarer ikke.

Har du et barn som har vansker med å følge beskjeder, vil belønning og konsekvenser, slik foreldre vanligvis forstår og bruker ordet, fungerer dårlig.

Det er i hvert fall to årsaker til det.

1. Er det nevrologisk, og de ikke har evnen til å gjøre handlingen, vil ikke belønning og konsekvenser gjøre at de på mirakuløst vis får evnen. 

2. Vi kan aldri tvinge et annet menneske til å gjøre det vi vil. Vi må få de til å ønske å gjøre det selv.

I denne artikkelen vil jeg gi deg et konkret eksempel på hvordan du får barnet til å høre...

LES MER....
1 2 3 4 5 6 7 8
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.