ADHD - De fire farlige bokstavene som stempler barn og unge

forstå adhd raushet Mar 26, 2018

"Bør jeg fortelle barnet mitt om diagnosen?" Dette er et spørsmål som med jevne mellomrom blir stilt i facebookgruppa mi, Foreldrehjelpen.

Min holdning er ja, barnet fortjener å kjenne til og ha kunnskap om sine egne utfordringer. Tvilen som kommer opp for foreldrene da, er at "bokstavene stempler". 

Hvorfor er det slik at ADHD ikke er akseptert, mens epilepsi er det? Hvorfor er det ingen som sier til et barn med diabetes "nå har du hatt føling i 5 minutter, nå stopper du med det tullet?!", mens det er helt greit å si til et barn med ADHD som får et sinneutbrudd "Nå er det slutt på det tullet! Ta det sammen!"

Hvorfor er det så vanskelig for meg?

Mange barn sitter rundt omkring i norske skoler og vet ikke hva som er galt med dem. Hvorfor er det så vanskelig å sitte stille i timen?

Jeg "burde" jo klare det nå når jeg er 11 år?" "Hvorfor er det så mye vanskeligere for meg å konsentrere meg? Når læreren ber oss om å starte med en oppgave, så klarer jeg bare ikke. Det er ikke det at jeg ikke vil, jeg får det bare ikke til. Når "alle" de andre elevene er ferdig med alle mattestykkene (ja, det er nettopp slik det føles) har ikke jeg kommet lenger enn til stykke nr 7 av 30. Jeg er dum. Jeg er treig. Stakkars læreren som må bruke så mye tid på meg.

Nederlagsfølelsen i det klasserommet tar aldri slutt. Også kommer friminuttet. Om mulig enda verre. Hva skjedde nå? De andre jentene hvisker og ler, og plutselig stikker de bare. Hvorfor er de andre så dumme mot meg, hvorfor kommer jeg alltid i disse kranglene? De tror at jeg er sint og tøff. Jeg gråter når jeg kommer hjem. Men ingen ser tårene mine. Ingen liker meg. Jeg er stygg. Jeg er dum. Jeg vet det. Du bør ikke prøve å si noe annet. Jeg tror ikke på deg likevel.

Det er ikke diagnosen som stempler, men mangelen på nysgjerrighet

Jeg er tydelig på de nevrologiske utfordringene som ligger bak ADHD og jeg er for åpenhet. Mange er ikke enig i dette, eller er usikre på det jeg sier, fordi det stempler, disse farlige fire bokstavene de stempler barnet mitt. Nei, det er ikke bokstavene som stempler, det er mangel på kunnskap og nysgjerrighet til å stille spørsmålet: HVORFOR? Hva er grunnen til at ikke Anne klarer å starte med matteoppgavene, eller aldri klarer å komme seg til badet på morgenen? Hva er årsaken til at Per alltid havner i krangel i skolegården?

Når vi ikke er nysgjerrige, og forklarer Anne og Per ut i fra en atferdsmodell, det er da vi stempler.

Diagnosen ADHD gjør faktisk at vi kan forklare handlingene til barnet ut i fra en nevrologisk forklaringsmodell og ikke en atferdsmodell. Ergo; barnet kan ikke noe for det!

Det kan forklares i en sent utviklet frontallapp, denne delen av hjernen som styrer alle våre tanker, handlinger og følelser. Den delen av hjernen som blir senest utviklet hos oss mennesker, kanskje så sent som 25 år for"«vanlige" personer og enda senere for de med ADHD. Det kan forklares med mangel på forbindelse mellom venstre og høyre hjernehalvdel, med amygdala, den primitive delen av hjernen, som beskytter den lille gutten eller jenta for alle potensielle farer og nederlagsfølelser der inne i klasserommet. Han velger ikke å bli sint, han klarer ikke å styre det, når amygdala holder party i hjernen og alt blir svart. Jammen gjør den det ikke uten ord også, noe som gjør at han ikke aner hva som skjer med seg selv.

"Jeg er dum", "Jeg er slem"

Hvis du spør barnet som har vanskeligheter med å konsentrere seg eller som til stadighet utagerer, og som aldri har fått en forklaring på hva som skjer, så vil det tro at noe er galt. Og forklaringsmodellen er dum, stygg eller slem.

Vis barnet den respekt det fortjener

Med mindre vi sitter ned med barna og viser dem den respekt de fortjener med å lære dem om hvordan hjernen deres fungerer og hva som er utfordrende for dem, så vil vi miste en stor mulighet til å få disse barna til å jobbe på sine egne vegne. Og det er fullt mulig å forklare det på en aldersadekvat måte.

Noen sier at de ikke vil fortelle barnet sitt at hun har ADHD fordi det er så negativt ladede ord. Tenk på det språket som barna bruker for å beskrive seg selv i fravær av en forklaring som kanskje er noe mer objektivt og vitenskapelig.

Jeg ønsker ikke at diagnosen skal føre til at barnet får dårlig selvfølelse og gjøre dem deprimerte. Jeg ønsker diagnosen for å gi dem en forklaring som gjør at de kan ta et større ansvar for seg selv og for at vi voksne rundt kan støtte og veilede på best mulig måte.

Jeg ønsker et samfunn som viser like mye respekt for personer med ADHD, som for de med diabetes, epilepsi, som er lamme eller blinde. 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.