10 tips for å gi gode beskjeder

Barn som ikke følger beskjeder er en vanlig utfordring.
 
Jeg har tidligere skrevet om hva som er årsaken til at barn med ADHD har vansker med å høre på beskjeder og hvordan du får de til å lære av beskjedene du gir
 
I denne artikkelen spisser vi det enda et hakk, og du får 10 tips for å gi gode beskjeder så barna gjør det du sier. 
 
Relasjon og tillit, er en forutsetning for å få det til å fungere. Dette gjør at barnet ønsker å samarbeide med deg.
 
Vanskene til barn med ADHD ligger hovedsakelig i frontallappen. Det er den delen av hjernen som styrer og regulerer tankene, handlingene og følelsene våre. Det vil si at en dysfunksjon her vil ha implikasjoner for alt vi foretar oss. 
 
Det er mange funksjoner i frontallappen som er i spill bare for å klare å ta imot og følge en beskjed. 

Gi beskjeder så du fanger barnets oppmerksomhet

For deg som liker å lytte også:

1. Få barnets oppmerksomhet

Et av hovedutfordringene til barn med ADHD, er oppmerksomhet. Vi tenker gjerne at de har utfordringer med å holde fokus, men det motsatte er også tilfelle, utfordring med hyperfokus. Det kan selvsagt være en styrke, men kan være en utfordring når du prøver å gi en beskjed, og barnet er hyperfokusert på noe helt annet. Din følelse av at han ikke hører, kan faktisk være rett.
 
Det betyr at det å gi en beskjed når barnets fokus ikke er rettet mot deg, er dømt til å mislykkes. 
 
For å få oppmerksomheten kan du si: «Se på meg er du snill. Jeg trenger at du hører på meg» eller få en gradvis overgang fra det barnet holder på med til beskjeden du skal gi.
 
Noen barn har utfordringer med den non-verbal kommuniksjonen (som kroppsspråk). Be barnet om å se mot deg.  
 
For noen er det vanskelig å se deg rett inn øynene (feks for barn innen autismespekteret), det er derfor du ber han om å se mot deg i stedet for på deg.  Du kan gjøre det lettere ved å bevege deg mot der hvor barnet ser. 

Gi beskjeder som tar hensyn til dårlig arbeidsminne

2. Ta bort distraksjoner

På grunn av dårlig arbeidsminne, har personer med ADHD har lett for å bli distrahert. 
 
Det kan derfor gjøre det vanskelig å høre på deg og følge beskjeden mens hans spiller dataspill eller  hvis TV`en bare står på i bakgrunnen. I tillegg sorterer de sanseinntrykk dårlig. Mens lyder fra en TV eller radio, stemmer utenfor, regn, hundebjeffing osv for oss er bakgrunnslyder som vi velge å ikke fokusere på, kan bakgrunnslyder for nevrodiverse barn høre bakgrunnsstøyen like sterke som din stemme, og klarer ikke å la være å fokusere på det, noe som igjen gjør at hjernen blir sliten av alle lyder og inntrykk. Det blir som et orkester uten dirigent (et salig kaos). Derfor er det viktig å ha så få distraksjoner som mulig når du gir en beskjed. 
 
Når du først har barnets oppmerksomhet så vil du gjerne ha oppmerksomheten mer enn et sekund. Slå derfor av TV, be barnet ditt om å legge ned spillet eller boka. Pass på at han ser mot deg. Du kan modellere denne atferden ved å du gir barnet ditt full oppmerksomhet mens du gir en beskjed. Dette viser også barnet ditt at det du sier er viktig.

3. Gi én beskjed av gangen

 
Kanskje du sier: «Dekk på bordet, vask hendene dine og gi beskjed til pappa at det er middag». Dette kan føre til stress før barnet i det hele tatt har fått begynt, eller han står kanskje fast etter å ha dekt bordet (eller allerede etter å ha tatt på tallerknene). 
 
Det er derfor viktig, hvis det er mulig, å gi en beskjed av gangen. Hvis du ikke kan dele opp beskjedene i steg, så prøv å gruppere dem på en måte som gir mening, dette gjør det lettere for hjernen å huske beskjedene. For eksempel: "Mens du er oppe for å vaske hendene dine, vær snill å si ifra til pappa at det er middag».

4. Tallfest beskjedene

Du kan hjelpe barnet ditt å følge flere beskjeder om gangen ved å tallfeste dem. Typisk så kan mennesker håndtere opp til fire ting i arbeidsminne på en gang. Det er lettere å gjøre når de naturlig hører sammen eller det er en måte å memorere det på. Du kan for eksempel si: det er tre ting jeg ønsker at du skal gjøre, eller bruk ord som først, deretter, til slutt, Det kan hjelpe barnet til å huske alle beskjedene eller i det minste huske at han fikk flere enn en beskjed. 

Beskjeder som sikret at barnet bearbeider informasjonen

5. Snakk rolig 

Det kan være fristende å snakke høyere når det er noe du må si eller må få gjort. I hvert fall hvis du har sagt i fra noen ganger og du begynner å bli litt oppgitt, er det lett å heve stemmen. Men du vil faktisk fange oppmerksomheten hans bedre ved å snakke i en rolig tone. 
 
Dette henger sammen med evnen til å prosessering, eller bearbeiding av informasjon. Det er egentlig ganske naturlig; Om du snakker med en høyere, litt mer irritert stemme, må banet både bearbeide innholdet i det du sier, samtidig som han må bearbeide tonenfallet ditt og volumet i stemmen din. Når du da også har utfordringer med sanseinntrykk, er det ikke rart at det blir mye kanskje….

6. La barnet få tid til å bearbeide beskjeden

Etter at du har gitt en beskjed eller stilt et spørsmål, så vær stille i noen få sekunder. De bearbeider bedre det du har å si, og responderer mer passende, når de får tid til å la det synke inn.

7. Bruk visuelle hjelpemidler

Barn som har utfordringer med å bearbeide informasjon, kan ha vansker med å følge verbale beskjeder. Det kan derfor være til hjelp å ha visuelle tegn. For eksempel så kan du vise hva som trengs å vaskes, du kan demonstrere hva du forteller han å gjøre. For eksempel Vær snill å dekke på resten av bordet på samme måte jeg har gjort her. Eller det kan være til hjelp med en visuelle hjelpemidler som en memoplanner.

Husk utfordringer med språklig forståelse

8. Sjekk om beskjeden er forstått

En fin måte å sjekke om det er helt klart for henne hva hun skal gjøre, er å be henne om å gjenta beskjeden. Eller spør hun om han kan forklare beskjeden med sine egne ord. Dette gir jo også barnet en mulighet til å stille spørsmål hvis det er noe hun lurer på og det gir deg en mulighet til å gjøre beskjeden klarere hvis han har misforstått noe.

9. Gi konkrete beskjeder

Barn som har problemer med å planlegge og organisere eller har utfordringer med språklig forståelse, kan ha vansker med vage beskjeder. Du kan tenke at barnet ditt er trassig og ikke ønsker å følge beskjeden om å rydde rommet, men det kan være at han ikke aner hvor han skal starte. Vær spesifikk. For eksempel, så kan du si: "først legger du klærne på vaskerommet, deretter legger du legoen i  legokasse, og til slutt så rer du senga di".
 

10 Å gi en beskjed, er ikke å spørre

Det er lett å stille beskjeden som et spørsmål. Slik som "kan du dekke på bordet er du snill?» Mange sier at de egentlig vet det, men likevel så er det lett å falle i den fella.
 
Problemet med dette er at barnet kan jo tro at han har et valg om han ønsker å dekke på. Så hva skal du da si hvis han sier "nei, det vil jeg ikke"…. 
Det du gjør i stedet er å fortelle barnet hva du ønsker at han skal gjøre «Dekk på bordet er du snill». Det kan faktisk gjøre en stor forskjell. 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.