Det viktigste du må fokusere på ved dårlig atferd

Etter jeg for flere år siden fikk høre om Roos Greene og leste boken «Eksplosive barn», skjønte jeg at jeg hadde møtt og oppdratt datteren min på en helt gal måte. Det var nødvendig å endre mitt tankesett om ADHD. Jeg måtte akseptere og forstå min datters nevrologiske utfordringer og lage strategier for å at min datter skulle mestre til tross for utfordringene.
 
Setningen til Roos Greene som brant seg fast i hodet mitt, var:
 
"Kids do well if they can»
 
Ikke når de kan, ikke om de velger, men om de kan!
 
 
Hva betyr det? 

Finn det underliggende problemet

 
På samme måte hvis barnet ditt har feber. Feberen er ikke problemet i seg selv, men et symptom på sykdommen som herjer i kroppen. 
 
Som foreldre og voksne rundt barna er det derfor helt nødvendig at vi finner det underliggende problemet. Det er det vi må fokusere på for å møte barna på en god måte og for å oppnå endring. 
 
Barna velger ikke negativ atferd, dårlig humør eller å være trassig. På lik linje som at ikke noen velger å ha lesevansker, velger noen de utfordringene som kommer med ADHD. 
 

Hva atferden kommer av 

Atferden er symptomet på et underliggende problem. Hva er så det underliggende problemet? 

Nevrologisk - hvordan de er skapt 

Det første er nevrologisk. Altså hvordan de er skapt. ADHD er nervebaner som er koblet sammen på en annen måte, noe som gjør at personene har en annen hjerneaktivitet. 
 
De nevrologiske utfordringene viser seg først og fremst i frontallappen, med eksekutive dysfunksjoner, mindre kobling mellom høyre og venstre hjernehalvdel og dårligere kobling mellom frontallappen og den primitive delen av hjernen.

Hvordan vi reagerer på måten de er skapt

Den andre utfordringen er hvordan vi reagerer og møter dem. 
I min fortvilelse googlet jeg alt for å finne ut hvordan jeg kunne «fikse» ADHD`en. Med disiplin og strenge, faste grenser skulle jeg få henne til å forstå at atferden ikke var tillatt. Jeg prøvde timeout, belønning og konsekvenser. 
 
 Atferden ble verre. 
 
Jeg skjønte at jeg stilte de feil spørsmålene. 
Jeg gjorde de gale tingene. 
Vi, med vår måte å møte henne på, gjorde stresset større, atferden verre.
Vi glemte å være nysgjerrig. Vi så ikke bak atferden. Vi glemte de nevrologiske utfordringene.
 
Vi glemte å spørre det viktige spørsmålet «Hva er årsaken til denne atferden?"
 
"Det er alltid en årsak bak enhver handling"
 
Vi gikk ut i fra at hun ikke ville. Vi glemte at kanskje er det fordi hun ikke kan. 

De viktigste endringene vi gjorde

  1. Endret tankesett  fra «vil ikke» til «kan ikke"
  2. Forsto og aksepterte henne og hennes følelser 
  3. Trakk fra 3-5 år og møtte henne med realistiske forventninger
Det er alltid en grunn til en hver atferd. Når du handler etter det, vil du umiddelbart bli mer nysgjerrig og automatisk møte barnet på en annen måte. Bruk et "scaffolding" prinsipp der du støtter og veileder steg for steg, slik at barnet har mulighet til å håndtere hva som er forventet av dem. 
 
"Barn ønsker å lykkes. Hvis de ikke gjør det, er det et relasjonsproblem, ikke et atferdsproblem".
                                                        Dr. Laura Markham 

Jeg lover deg. Den viktigste endringen du kan gjøre for å endre dynamikken i familien, er å endre tankesett. 

 Start  i dag - meld deg på gratis foreldreforedrag der jeg gir deg stegene til mindre mas og krangling

Dette er den syvende artikkelen i en serie på 10 bud om hvordan oppdra barn med ADHD.

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.