Hvordan lærer du barn å håndtere store følelser?

emosjoner og impulser Jun 17, 2018
De fleste foreldre tar foreldreoppgaven alvorlig. Vi lærer barna våre alfabetet. gangetabellen. Vente på tur. Rett og galt. 
 
Men ofte så tenker vi ikke en gang på en læring som vi formidler til barna våre, som er mye viktigere: Hvordan håndterer vi følelser?  Når vi lærer barna å håndtere og regulere sine egne følelser, lærer vi dem også  å regulere atferden sin. 

ADHD - en reguleringsvanske

Dr. Russell Barkley, en av nestorene innen ADHD-feltet, beskriver ADHD som en reguleringsvanske. Dette skyldes utfordringer i frontallappen, det området av hjernen som styrer alle våre tanker, handlinger og følelser. I følge Dr. Barkley er den emosjonelle impulsiviteten ofte en større utfordring for personer med ADHD enn konsentrasjonsproblemer.  
 
Evnen til å regulere seg selv, er derfor mye viktigere for  barnas livskvalitet enn de kognitive evnene, altså intelligensen. 
 
Håndtere følelser er selvfølgelig viktig for alle barn. For barn med ADHD og andre reguleringsvansker (som tourettes, autismespekterforstyrrelser og barn med traumer) er det imidlertid enda viktigere, og enda mer krevende, fordi evnen til å regulere seg selv nettopp er hovedutfordringen. 

Foreldre er usikre på hvordan de skal lære barn å håndtere følelser

Min erfaring som foreldrecoach er at foreldre er veldig usikre på hvordan de skal lære barna å håndtere følelser. Usikkerheten er gjerne knyttet til at det gjerne er et ukjent terreng for oss. De færreste av oss har nok lært det fra våre foreldre. 
 
For min egen del har dette vært det mest krevende og det mest verdifulle jeg har lært barna mine. Krevende fordi jeg selv ikke hadde lært å bli kjent med og regulere egne følelser da jeg var barn, og mest verdifulle, fordi jeg ser så tydelig utvikling hos barna mine, jeg føler meg mye tryggere og roligere i foreldrerollen og vi har fått en langt bedre relasjon. 

Hvordan lære barn å håndtere følelser?

Barn lærer hvordan de skal håndtere store følelser når du:
  1. Er rolig midt i deres frustrasjon
  2. Aksepterer følelsene selvom du ikke tillater all atferd 
  3. Responderer på deres sinne med medfølelse, slik at de kan vise oss tårene og redselen bak sinnet
Forskning viser at i denne prosessen så lærer hjernen til barnet å trøste seg selv. Etterhvert så vil de lære å regulere seg selv midt i stressende situasjoner og følelser. 

Er du en emosjonsfokusert forelder?

Eksperter kaller det for å være emosjonsfokusert når du lærer barnet å håndtere følelser.
 
Det betyr ikke at barnet skal få lov til å gjøre hva det vil, det er en viktig distinksjon mellom det å være holdningsløs og emosjonsfokusert. 
 
Når du er emosjonsfokusert har du en betingelsesløs kjærlighet som ethvert barn trenger. Kjærlighet er ikke nok, men uten den, er det ingenting annet som vil fungere. 
 
Du er emosjonsfokusert når du:
De foreldrene som klarer å regulerer egne følelser og aksepterer barnas følelser, har barn som lærer å håndtere sine følelser og atferd tidligere enn andre barn. De er nærmere foreldrene sine gjennom tenårene og i voksenlivet, de er mer trenet i roe seg selv ned, og de håndterer stress bedre, både som barn og voksne. 
 
En utfordrende og spennende tanke for oss foreldre? Absolutt. Det er det viktigste du lærer barna dine. 
 
Hver dag. 
 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.