Kunsten å få ADHD-hjernen med på laget når du gir en beskjed

«Jeg maser og maser, men han gidder ikke å følge en enkelt beskjed en gang! Hva skal jeg gjøre for å få han til å gjøre det jeg ber han om?"

Jeg snakker mye med kundene mine om det er nevrologisk eller om det er trass. Mange tenker da at noe er nevrologisk, mens noe annet er trass.

Det er ikke riktig å skylde på diagnosen!

«Vi kan ikke skylde på diagnosen hele tiden! Det er faktisk ikke akseptabelt selvom han har ADHD!».

Nei, vi skal ikke skylde på en diagnose, men for å hjelpe et barn med reguleringsvansker (som ADHD, lærevansker, tourette, autismespekterforstyrrelser) til å følge den beskjeden du gir, er det noen ekstra ting å tenke på, som kanskje ikke er så nødvendig når du gir en beskjed til et annet barn.

Hjernen tuller til beskjedene

Vanskene til barn med ADHD ligger hovedsakelig i frontallappen, som vi på fagspråket kaller "eksekutive funksjoner"., Det er den delen av hjernen som styrer og regulerer tankene, handlingene og følelsene våre. Det vil si at en dysfunksjon i frontallappen vil ha implikasjoner for alt vi foretar oss.

Det faktisk mange deler av frontallappen som er i spill for å klare å ta imot og følge en beskjed.

10 tips for å få ADHD-hjernen med på laget

1. Få barnets oppmerksomhet

Et av hovedutfordringene til barn med ADHD, er oppmerksomet eller fokus. Det å gi beskjeder når barnet ikke har fokuset rettet mot deg, er dømt til å mislykkes. Det betyr ikke at barnet ikke klarer å fokusere, det betyr også det motsatte, i visse tilfeller, som dataspill, er barnet hyperfoksuert.

For å fange oppmerksomheten kan du si: «Se p å meg er du snill. Jeg trenger at du hører på meg». Noen barn har utfordringer med nonverbal kommunikasjon (sånn som kroppsspråk). Be barnet om å se mot deg.
For noen er det vanskelig å se deg rett iimm øynene,derfor du ber han om å se mot deg i stedet for deg. Du kan gjøre det lettere for barnet ved å bevege deg mot dit han ser.

2. Ta bort distraksjoner

Det er lett å bli distrahert når man har eksekutive vansker (dette skyldes dårlig arbeidsminne). Det kan være vanskelig for han å høre på deg, følge en beskjed mens hans spiller dataspill eller mens TV`en er på i bakgrunnen. Lyden fra TV kan virke like sterk som din stemme, det er så vanskelig å blokkere ut en andre lyder og inntrykk mens han hører på deg!

Det er fordi hjernen hans ikke er så god på å sortere sanseinntrykk. Det blir som et orkester uten dirigent (et salig kaos). Derfor er det viktig å ha så få distraksjoner som mulig.

Når du først har barnets oppmerksomhet så vil du gjerne ha oppmerksomheten mer enn et sekund. Slå derfor av TV, be barnet ditt om å legge ned spillet eller boka. Pass på at han ser mot deg. Du kan modellere denne atferden ved å du gir barnet ditt full oppmerksomhet mens du gir en beskjed. Dette viser også barnet ditt at det du sier er viktig.

3. Snakk rolig

Det kan være fristende å snakke høyere eller snakke over hodet på barnet når det er noe du må si eller må få gjort. Men du vil faktisk fange oppmerksomheten hans bedre ved å snakke i en rolig tone. Gi beskjeder i en rolig, jevn tone. Barn med ADHD har vansker med å prosessere, det vil si å bearbeide informasjon. Det er lettere for barnet å fokusere på innholdet i det du sier når han ikke trenger å prosessere tonen og volumet i tillegg.

4. Bruk pausetid

Lærere og TV programmer for barn har ofte bevisst bruk av pausetid. Det er en tre til syv sekunders pause etter du har sagt noe. Forskning viser at barn bearbeider det du har å si bedre, og responderer mer passende, når de får tid til å la informasjonen synke inn. Og dette er enda viktigere for barn med ADHD og andre reguleringsvansker enn andre barn.

Det kan være at barnet ditt enda ikke følger beskjeden eller svarer på spørsmålet etter pausen. Hvis det er tilfelle, så er det greit å repetere det du har sagt, men da er det viktig å forsikre seg om at han faktisk har forstått beskjeden.

5. Sjekk om beskjeden er forstått

Det å sjekke om beskjeden er forstått går sammen med det å gi pausetid. Be barnet ditt om å gjenta beskjeden. Eller spør han om han kan forklare beskjeden med sine egne ord. Dette gir også han en mulighet til å stille spørsmål hvis det er noe han lurer på og det gir deg en mulighet til å gjøre beskjeden klarere hvis det er noe han har misforstått.

6. Gi en beskjed, ikke spør

Det er lett å stille beskjeden som et spørsmål. slik som "kan du dekke på bordet er du snill?». Mange sier at de egentlig vet det, men likevel så er det lett å falle i den fella. Problemet med dette er at barnet kan jo tro at han har et valg om han ønsker å dekke på. Så hva skal du da si hvis han sier "nei, det vil jeg ikke"….

I stedet forteller du hva du ønsker at barnet skal gjøre: «Dekk på bordet er du snill». Det kan faktisk gjøre en stor forskjell!

7. Gi en beskjed av gangen

Barn med reguleringsvansker har utfordringer med å følge en handlingskjede. Kanskje du sier: «Dekk på bordet, vask hendene dine og gi beskjed til pappa at det er middag». Dette kan føre til stress før barnet i det hele tatt har fått begynt, eller han står kanskje fast etter å ha dekt bordet (eller allerede etter å ha tatt på tallerknene).

Det er derfor viktig, hvis det er mulig, å gi én beskjed av gangen. Hvis du ikke kan dele opp beskjedene i steg, så prøv å gruppere dem på en måte som gir mening, dette gjør det lettere for hjernen å huske beskjedene. For eksempel: "Mens du er oppe for å vaske hendene dine, vær snill å si ifra til pappa at det er middag».

8. Tallfest beskjedene

Du kan hjelpe barnet ditt å følge flere beskjeder om gangen ved å tallfeste dem. Typisk så kan mennesker håndtere opp til 4 ting i arbeidsminne på en gang. Det er lettere å gjøre når de naturlig hører sammen eller det er en måte å memorere det på.

Du kan for eksempel si: det er tre ting jeg ønsker at du skal gjøre", eller bruk ord som først, deretter, til slutt, Det kan hjelpe barnet til å huske alle beskjedene eller i det minste huske at han fikk flere enn en beskjed.

9. Gi konkrete beskjeder

Barn som har problemer med å planlegge og organisere eller har utfordringer med språklig forståelse, kan ha vansker med vage beskjeder. Du kan tenke at barnet ditt er trassig og ikke ønsker å følge beskjeden om å rydde rommet, men det kan være at han ikke aner hvor han skal starte.

Vær spesifikk. For eksempel, så kan du si: "først legger du klærne på vaskerommet, deretter legger du legoen i legokassa, og til slutt så rer du senga". 

10. Bruk visuelle hjelpemidler

Barn som har utfordringer med å bearbeide informasjon, kan ha vansker med å følge verbale beskjeder. Det kan derfor være til hjelp å ha visuelle tegn. Du kan vise hva som trengs å vaskes eller du kan demonstrere hva du forteller han at han skal gjøre: "Vær snill å dekke på resten av bordet på samme måte jeg har gjort her".

Mange med ADHD og lignende utfordringer har også god hjelp med visuelle hjelpemidler som en memoplanner og timestokk.

 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.