6 tips for å sikre at barnet klarer det du ber om

Barn som har mye negativ atferd får flere korreksjoner enn andre barn. Mange ganger om dagen blir de mast på fordi de ikke gjør det de skal, og de blir fortalt hva de ikke skal gjøre. "Hvorfor kan de ikke bare..."

Den vonde sirkelen

Intensjonene våre er gjerne gode, men de blir sagt på en måte som får barna våre til å gå i forsvar, vi kan høres dømmende ut, selvom vi ikke mener det. Barnet responderer negativt, du blir trigget, også begynner den vonde sirkelen. 

Når barna våre går i forsvar, så er det gjerne fordi de ikke klarer det som er forventet.  . 

Når du får så mange negative tilbakemeldinger, så er det lett å begynne å tro på det selv. De lever opp til den rollen de har fått tildelt. Sønnen til en mamma som jeg coacher sa til meg: "Du skjønner, jeg er slem. Sånn er det bare". 

Ubevisst så legger omgivelsene en rolle på barna. Da jeg var liten, var min rolle å være "flink og fornuftig". Denne guttens rolle var å "være slem". Om du ikke tror på det selv, så vil det i begge tilfeller føre til lav mestringsfølelse.

Men om vi ikke skal mase og korrigere negativ atferd, hvordan skal vi da få de til å gjøre det de har fått beskjed om?

Få fokuset bort fra barnet og over på omgivelsene

Nøkkelen er å snu fokuset bort fra barnet og over på omgivelsene.
Om barnet har vansker med å gjøre det de skal, så har ikke du satt barnet opp til mestring.
 
Vær åpen for å:
  1. Hjelpe mer enn du tror
  2. Forhandle mer enn nødvendig
  3. Vis og fortell hvordan gjøre det du ber om (modeller først)
  4. Vær kreativ og bruk visuell støtte og påminnelser
  5. Juster forventningene dine
  6. Forstå at barnet ditt gjør så godt hun kan for øyeblikket
I livesendingen under så går jeg inn på disse 6 punktene.  

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.