Hvordan hjelpe barna med negative følelser

sterke følelser Jun 24, 2018
 
 
Mange foreldre vet ikke hvordan de kan hjelpe barna ut av negative følelser og er usikre på hva de skal lære barn om følelser.

"Jeg elsker deg uansett"

Hva kan vi egentlig gi som foreldre bortsett fra uforbeholden kjærlighet?
 
Tenk deg gutten med ADHD som strever sosialt med andre barn. Han blir mye ertet og mange er slemme mot han. 
Mammaen får så vondt når hun ser at sønnen er lei set. 
Hun sier: «Jeg prøver å vise at jeg elsker han uansett. Vi betrygger han med at han er veldig viktig for oss». 
Det er godt å vite for sønnen, men det hjelper ikke når han trenger hjelp til å få bedre forhold til vennene. 
 
En jente vil ikke på skolen. Foreldrene har hørt at det er viktig å ikke presse, sik at det utvikler seg til skolevegring. det er så vanskelig å se datteren komme hjem gråtende hjem fra skolen, og det er jo umulig å si at hun må gå på skolen når hun bare gråter og gruer seg hver morgen. Og nok en dag får datteren være hjemme i dag. Det gjør at det stadig blir vanskeligere å komme på skolen. 
Hvorfor? Jenta får ikke hjelp til å løse det som er krevende. 

 Konsekvensen av å akseptere alle følelser uten å veilede barnet

Foreldrene i eksemplene over, er anerkjennende uten å tilby veiledning. 
De lærer ikke barna å regulere følelsene. Konsekvensen er at barna klarer ikke å roe seg ned etter de er sinte, trisete, eller lei seg, noe som igjen fører til at det kan bli vanskelig å konsentrere seg. 
 
På fagspråket kalles dette for holdningsløse foreldre.
Det er foreldre som:
 • godtar alle følelser 
 • Gir barnet trøst ved negative følelser
 • Gir lite veiledning om atferd
 • Er ettergivende - setter ikke grenser. det er vanskelig å sette grenser
 • Hjelper ikke barn med å løse problemer
 • Tror det er lite du kan gjøre med negative føelser, bortsett fra å la dem rase ut
 • Slipp ut følelsene også er det greit. 

Aksepter følelser men ikke all atferd

Emosjonsfokuserte foreldre ligner på mange måter de holdningsløse. begge har en uforbeholden aksept for barnas følelser. Ingen prøver å overse eller fornekte følelsene. de bagatelliserer eller gjør ikke narr av følelsesutbrudd. 
 
Men i motsetning til holdningsløse foreldre, så aksepterer ikke emosjonsfokuserte foreldre all atferd. De veileder barna og akspterer ikke alt. De setter grenser for upassende atferd. Det er greit å bli sint, men det er ikke greit å slå av den grunn. Det er helt greit at du er sint på søsteren din, men du får ikke komme med stygge bemerkninger.
 
Dette er foreldre som: 
 • Ser på barnas negative føleser som en mulighet til å oppnå nærhet
 • Klarer å være sammen med et trist, sint eller redd bar, blir ikke utålmodig over føelser
 • er kalr over egne følelser og anerkjenner dem
 • ser de negative følelsene som viktig for foreldreskap
 • er oppmerksom på barnas emosjonelle tilstand selvom tehgnene er klare. 
 • Lærer barna å regulere egne følelser og gi utløp for dem på en passende måte

Vær oppmerksom på egne følelser

For å være emosjonsfokusert, må du være oppmerksomme på egne følelser. Det nytter ikke å lære barnet å regulere egne følelser hvis du selv ikke vet hvordan du skal håndtere egne følelser. 

Hva når barnet ikke vet hva de føler?

Ofte så spør vi barnet hva føler du nå? Og svaret er «vet ikke». Da er det lett å gi opp.Men i de fleste tilfellene så vet ikke barnet hvor følelsene kommer fra og hva de føler. 
 
Selvom ikke barnet vet hvor følelsene kommer fra, og hva de føler, så er er det vår rolle som foreldre å hjelpe barnet med å indentifisere følelsene. Deretter snakker vi om hva vi kan gjøre neste gang. Vi problemløser på hvordan vi kan takle ulike utfordringer.
 
En mor har en gutt på 5 år med sterkt sinne og mye frustrasjoner. Når han blir sint, sier mor at han skriker og kaster ting og han kan også det ut over lillebror som bare er et år gammel. Mor prøver ikke å fjerne de sinte følelsene, hun mener at det ikke vil være mulig, men hun prøver å lære sønnen bedre måter å uttrykke det på. 
 
Når hun ser spenningen begynne å bygge seg opp, styrer hun han i retning av aktiviteter der han kan gi utløp før følelsene, som leke i kjelleren, hamre løs på noe, hoppe på trampolinen. 
 
Som emosjonsfokuserte foreldre føler du ikke at du må ordne alt som år galt i barnas liv. Tvert i mot, så er det en mulighet for læring. Som emosjonsfokusert tør du å vise følelser selv. Du tør å være sint og lei deg foran barnet ditt - men du tør også å gå å snakke med barnet om det etterpå. På denne måten gir du barna kunnskap om hvordan de kan takle egne følelser. Du lærer barnet å regulere sine følelser

Emosjonstrening bedrer atferdsproblemer

Hvorfor er det så viktig å trene på følelser?
Forskning viser at foreldre som jobber aktivt med empsjonstrening, opplever at barnas atferdsproblemer blir mindre. 
Hvorfor?
 1. gir respons når følelsene er på et lavt intensitetsnivå 
 2. får det fra de er små, blir flinke til å trøste seg selv
 3. ikke negative til baenas føleser, færre konfliktpunkter, men setter klare grenser, så de vet hvopr regleene er
 4. styrker det emosjonelle båndet. ser foreldrene som allierte

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.