De nevrologiske utfordringene for personer med ADHD

forstå adhd Jun 30, 2019

Selv om ADHD har vært anerkjent som en diagnose i over hundre år, har det først og fremst vært sett på som et atferdsproblem. Ser vi på hva personer med ADHD har utfordringer med, er det gjerne ikke først og fremst atferd, men kroniske problemer med å fokusere oppmerksomheten, organisering, opprettholde energinivå og arbeidsminne. 

I stedet for å forstå ADHD som atferdsproblem, er det først og fremst problemer med frontallappen; den delen av hjernen som styrer og regulerer tanker, handlinger og følelser. Det betyr ikke at det er en skade på hjernen, i stedet er det et nervesystem som fungerer annerledes. En hjerne med sine egne sett av regler. 

De 6 utfordrende områdene 

Forskere deler gjerne inn i seks funksjoner, som på fagspråket kalles eksekutive funksjoner. I Wikipedia kan vi lese at eksekutive funksjoner er:

hjerneprosesser som er ansvarlige for planlegging, kognitiv fleksibilitet, abstrakt tenkning, regelutforming, igangsetting av nødvendige tiltak og hemme upassende handlinger, samt å velge relevant sensorisk informasjon”. 

Dr. Thomas Brown som har spesialisert seg på utredning og behandling av ADHD og relaterte utfordringer, deler eksekutive funksjoner inn i seks områder. 

Styre aktivitet

Den første funksjonen som gjerne er spesielt krevende for personer med ADHD er å aktivere seg selv. Det er knyttet til det å kunne planlegge, organisere og prioritere. En vanlig utfordring er det å kunne klare å starte en oppgave. Her ligger også utfordringer med å håndtere tid. 

Styre oppmerksomhet

Den andre sentrale eksekutive funksjonen er å styre oppmerksomhet. Vi tenker gjerne at personer med ADHD har så dårlig oppmerksomhet de klarer ikke å konsentrere seg. Det er egentlig ikke riktig. Utfordringen er vansker med å skifte oppmerksomhet. Enten så er de ikke interessert i det hele tatt og da er det null oppmerksomhet. Og om det er noe de er kjempe interessert i, er det fullt fokus, noe som gjør at det kan være vanskelig å få de ut av det de holder på med. Utfordringer her viser seg også i å håndtere overganger. 

Styre innsats

Den tredje er evnen til å kunne styre innsatsen sin og opprettholde energi over tid. Enten så er energien veldig høy, men det betyr  ikke nødvendigvis være at det er hyperaktive. Det kan være en indre energi. Motsatsen er at energinivået er lavt og da er det sånn at det ligger på sofaen og du får ikke barnet i gang. Utfordringen er jo gjerne at vi tenker på det som latskap, men det er rett og slett en utfordring i hjernen som overstyrer. Vansker her viser seg også i lav behandlingshastighet (prosessering) og at det er krevende å ta beslutninger. 

Styre handlinger

Det er å styre handlinger er jo gjerne det vi tenker på med ADHD. Det hyperaktive barnet  som henger i taklampa og som aldri klarer å være stille. 

Utfordringer på dette området viser seg imidlertid på mange andre områder enn hyperaktivitet og impulsivitet. Barn og unge som har utfordringer på dette området har vanligvis vansker med koordinering og håndskrift. Om de ikke er hyperaktive er de kanskje urolige og rastløse og fikler mye. 

Styre informasjon

Det femte området er å styre informasjonen. Dette går på hukommelse. En vanlig utfordring for personer med ADHD er arbeidsminne. Utfordringer kommer gjerne til uttrykk ved glemsomhet, vansker med å organisere ideer, matteutfordringer og problemer med å skrive stil. Dette er nøye beskrevet andre steder. 

Styre følelser

Det sjette og siste området er å styre følelser, noe som er en veldig vanlig utfordring. Enten så er de veldige glade eller så er det det motsatte med at de blir så sinte også er det verdens undergang. Og så klarer de ikke å styre dette sinnet. Dette er jo knyttet til det å kunne klare å styre impulsene sine og dette her er nokså vanlig del av utfordringen. 

Det er de seks områdene som er sentrale for å klare å styre tanker, handlinger og følelser. Det vi gjerne tenker på som ADHD-utfordringer er toppen av isfjellet i forhold til hva ADHD faktisk er. Det er imidlertid ikke slik at alle med ADHD har utfordringer på alle seks områdene. Noen har utfordringer på tre, andre på fem eller seks. 

Kunnskap og behandling av ADHD

Dette er viktig kunnskap for å forstå at barn og unge med ADHD ikke kan noe for atferden sin. Det er ikke dermed sagt at de er greit å "skylde på ADHD", men det betyr at det ikke bare er å “ta seg sammen”. Det er faktisk ikke mulig.

Kunnskap om ADHD-hjernen gjør det også enklere å hjelpe barna. Dette forklarer også årsaken til at konsekvenser ikke har noe i oppdragelsen av barn med ADHD å gjøre. Hvordan kan du få en straff eller konsekvens for noe du ikke kan noe for? 


Fokuset for ADHD-Veilederen er at vi må møte barna der de er, og utifra det utvikle og trene opp hjernen, slik at de over tid klarer å regulere egne tanker, handlinger og følelser på en bedre måte.

 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.