4 tips for å lykkes med det nye skoleåret

Vi er på andre uken i det nye skoleåret.

Mange har kanskje opplevd at den første uken har vært bra! 

  • Det er enda nytt og spennende. 
  • Kravene har enda ikke satt inn. 
  • Det er kult å møte vennene igjen. 

Legg merke til alt som er bra. Sett pris på det. 

Samtidig så vet vi jo at når nyhetens interesse tar slutt, når kravene kommer, leksene skal gjøres, ja da er det for mange ikke så motiverende lenger.

Samtidig som jeg er takknemlig for alt som har gått bra den siste uken, er jeg også forberedt på det som kommer. 

Ved oppstarten til et nytt skoleår, går tankene mine et år tilbake i tid .

For å kunne gjøre endringer, er det viktig å reflektere over det som har vært og ta med oss læringen.

Det er godt å gjøre når vi har lagt følelsene bak oss, men før alt er glemt.

Er det noe du kan lære av forrige skoleår slik at når våren 2020 kommer, så vil du kanskje føle en litt større glede og takknemlighet enn du gjorde denne våren?

Sett deg ned sammen med ungene, og bruk et par minutter på å reflektere over hvilke områder som fungerte bra og hva som skapte størst stress. Skriv det ned.

En av utfordringene jeg hører foreldre snakke om igjen og igjen, er tidspress. Med tidspress følger stress, mas, argumentasjon og bråket om å legge seg til rimelig tid om kvelden, stå opp om morgen og komme seg ut av døra i tide.

For ikke å snakke om det evinnelige leksebråket!

Det er ikke nødvendig å ha det slik hver dag!

4 tips for et godt skoleår

1. Gode rutiner

Faste rutiner og god struktur er alfa og omega for alle barn, og spesielt viktig for våre barn som har spesielle utfordringer.

Når du har de samme rutinene hver dag er det mindre sannsynlig at barna vil  klage og gnåle, utsette og forhandle. Det er tre tider på dagen som ofte skaper utfordringer og krangler i de fleste hjem. Det er morgen, ettermiddag med lekser og kvelden.

Morgenrutine

Hva som skjer de første minuttene etter du har slått opp øynene, kan være avgjørende for resten av dagen. Det er derfor viktig å ha gode morgenrutiner. Her får du mine 7 viktigste tips for en morgen uten kaos og stress.

Hvis ikke ungene står opp tidsnok eller de somler litt for mye, så bekymrer vi oss for at de ikke får i seg en ordentlig frokost, de får for dårlig tid til å gå til skolen, også ender du nok en gang opp med å kjøre henne, ellers så kan hun jo komme for sent. Igjen. 

Vi ønsker vel alle selvstendige barn.

Det å velge minste motstandsvei og ta ansvaret for å vekke barnet og ende med å kjøre henne til skolen, vil på sikt føre til større utfordringer både deg og barna.

Å lære barnet å ta ansvar for å være selvstendig på morgenen er en ferdighet som krever trening for å mestre.

Det involverer intensjon, strategi, tidsforståelse, planlegging - med andre ord alt det som er utfordrende for barn med ADHD. 

Lekserutine

Lekser er en gjenganger. Ikke overraskende. Det er så mange utfordringer som skal takles i det å gjøre lekser. Kanskje ikke først og fremst faglig sett, utfordringene er oftere relatert til vanskene de har med å organisere og lede seg selv.

Et leksetips er fleksibilitet i strukturen. Med det så mener jeg at barnet har ansvaret for at leksene blir gjort, men når og hvor, det kan barnet velge (innenfor noen faste rammer). 

Mitt andre tips er å støtte og veilede barnet ut i fra det nivået barnet ditt er. Aldri sammenligne med klassekameratene som klarer å gjøre lekser før du kommer hjem fra jobb).

Uavhengig av om du har en i første klasse eller på videregående, så er din rolle ikke bare faglig. Du skal ikke være ditt barns lærer, men først og fremst støttespiller og moderator.

Regel nr 1: La aldri relasjonen til barnet gå på bekostning av lekser!

Ofte så blir vi foreldre så opptatt av kvaliteten på leksene og/eller om leksene er gjort. Hvis det knyter seg i magen på grunn av lekser, ja, da er det på tide å ta et steg tilbake og lage en ny plan. 

Husk at det å gjøre lesker, er som å stå opp om morgenen, det er en ferdighet som må læres. Det å vite hvordan man skal legge vekk fritid, prioritere ansvar, forbli motivert gjennom de delene som er utfordrende og kjedelig, og håndtere tid er noe vi voksne gjør mer eller mindre automatisk hver dag, både på jobb og hjemme. Men for barna våre er det en ferdighet som må læres, og spesielt for barn med ADHD er dette spesielt utfordrende.

2. Hjelp barna ut i fra deres nivå

For deg som forelder er det viktig å etablere grenser og forventninger og hjelpe og veilede ut i fra barnets nivå. Her gjelder det å ikke legge lista for høyt eller for lavt, begge deler vil fort ødelegge motivasjonen. Gå ut i fra ferdighetene til barnet ditt, ikke der du tenker at hun burde eller skulle vært, men der hun faktisk er. Et skritt av gangen jobber dere fremover mot gradvis større grad av uavhengighet.

Vi har så mange utfordringer, og når vi skal gjøre endringer vil vi gjerne gjøre alt på en gang. En ting er sikkert, da lykkes vi ikke med noe. Start i det små og ta en utfordring av gangen. Lag en plan, sammen med barnet, slik at det er helt klart for alle hva som forventes og hvilken rolle dere begge skal ha. Ha læreren med på laget. Gjennomsiktighet på skolen og hjemme, slik at barnet vet at dere er på samme lag er også viktig. 

3. Selvstendiggjøring

Sett ansvaret der det skal være. Har du satt realistiske forventninger, har barnet ansvaret.

"Et barn som alltid glemmer har en foreldre som alltid husker "

Er du en mamma som alltid minner barnet ditt på alt de trenger til skolen eller på håndballen? Som kjører avgårde til skolen med ting som er glemt? Gjør ting for barnet ditt som hun klarer å gjøre selv? Ja, da er du en redningsmann.

Også tenker du kanskje at du MÅ gjøre det, for han er jo så glemsk og rotete. Men faktum er at han kan ikke være avhengig av deg resten av livet, så du må gradvis slippe taket.

Du er ikke en redningsmann hvis du i forkant minner på hva de har ansvar for å huske (feks at det er skrevet opp på tavla når det er gym, og hva han skal ha med seg i gymbagen) og du også sier det høyt. Gjør klart at du ikke lenger vil minne på eller kjøre etter med gjenglemte ting. Hvis (når) han glemmer, forstå, men ikke kom til unnsetning. 

4. Du har ansvaret for den gode tonen

Hverdagen er stressende og krevende for alle barn, og spesielt for våre.

De må stå opp tidlig, de har lange skoledager, lekser, idrett eller andre fritidsaktiviteter som ofte krever mye, vennskap og sosiale relasjoner som er krevende og det vi forventer at de skal gjøre hjemme.

Midt i alt maset og jaget, er det derfor ekstra viktig å ha rutiner på å gjøre hyggelige ting sammen. Som familie og alene med et og et barn.

Familietradisjoner er viktige, det for oss til å føle tilhørighet og trygghet. Med familietradisjoner tenker jeg ikke bare på jule- og påsketradisjonene våre, men også de mer uformelle.

Eksempler på familietradisjoner

Hos oss har vi en tradisjon på at jeg har date med hver av barna hver måned. Hvis jeg ikke tar det opp, blir jeg fort minnet på når vi skal ha «augustdaten». Bruk tid med hvert av barna dine alene noen ganger i uken. Det trenger ikke være så lenge, men en stund hvor de foreslår hva dere skal leke eller snakke om, hvor skjerm ikke er lov. Tenk at kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Et annet tips er familiemøter. Gjerne en gang i uka, hver søndag for eksempel. Dette møtet er både for å lage rutiner, gå igjennom kalenderen, regler, men ikke minst for å gjøre noe hyggelig sammen som familie.

Gjerne så er det vi voksne, og gjerne mødrene, som lager reglene og rutinene også forteller vi de andre i familien hvordan det skal være. Da er det nesten dømt til å mislykkes!

Har du en som strever med skolen, som kanskje har tegn til skolevegring? 

Last ned dette gratis PDF-heftet der du får de viktigste årsakene og tegnene. Dette gjør det lettere for deg å hjelpe barnet ditt. 

 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.