3 prinsipper for å lykkes med barneoppdragelsen

I hele mitt virke, både som mamma og som foreldrecoach, er ro sentralt for meg i oppdragelsen av barn. Og i møte med etterhvert mange tusen foreldre, opplever jeg at det er en viktig drøm for foreldrene. For de fleste virker det imidlertid utopisk.
 
Og hva er egentlig en rolig og harmonisk familiehverdag? Hvordan det ser, høres og føles vil være forskjellig for oss alle. 

 
 

3 grunnleggende prinsipper

Det er tre grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for en rolig og harmonisk hverdag:
  • Foreldres selvregulering
  • Relasjonen til barnet ditt
  • Støtte, ikke kontrollere

1. Foreldres selvregulering

Det er mye snakk om at det er viktig at barna lærer seg å regulerer følelsene sine. Men hva med oss som voksne da? Hva med vår evne til å regulere oss selv? Jeg hører ofte foreldre si «han driver meg til vanvidd, så jeg kunne ikke hjelpe for det, jeg ble bare så sint», som om ikke vi har ansvar for våre følelser. Det er riktig at vi ikke bestemmer over følelsene våre, de bare kommer. Men hva vi gjør med dem, altså hvordan vi handler, det er vårt ansvar. 
 
Hvis vi er ærlige med oss selv, så er vel de fleste enige om at vi ikke er den beste utgaven av oss når vi skriker til barna våre. Handlinger som skjer ut i fra sinne vil være annerledes enn handlinger som tas ut ifra varme og omsorg. 
 
Det er derfor helt grunnleggende at vi som foreldre regulerer våre følelser, at vi ikke handler ut i fra sinne, men tar ansvar for å ta vare på oss selv slik at vi kan ha omsorg og støtte barna våre, og oss selv. 
 
Det er ikke mulig for noen å være rolig hele tiden, vi blir slitne og stresset, og det er helt naturlig. Det som imidlertid er viktig, er at vi  legger merke til hvordan vi har det og at vi tar ansvar for våre handlinger. Det vil si at du legger merke til når du er irritert, og at du forplikter deg til å ikke handle når du er irritert. I stedet så har du ansvaret for å finne tilbake til roen i deg selv og handle ut i fra et avbalansert, rolig sted. 
 
Dette er ikke lett, og det er ikke noe vi fikser med en gang. For meg har det krevd mye jobbing for å komme dit jeg er i dag, og fremdeles er jeg selvfølgelig ikke alltid like rolig og avbalansert. Men, jeg har forpliktet meg til å legge merke til mine følelser og ikke reagere ut i fra følelsene mine. Det gjør at jeg nå er mye flinkere til å regulere meg og jeg er mye mer rolig, ikke bare på utsiden, men også på innsiden. 
 
Det er tre steg for å regulere seg selv, de er enkle, men det krever mye trening fordi det er ubevisste mønstre. 
 
Når du legger merke til at du blir irritert, så stopp opp, vær stille, dropp foreldreagendaen. Om det er å få søsken til å slutte å krangle eller sønnen din til å rydde inn i oppvaskmaskinen. Gå bort fra situasjonen, gjerne til et annet rom, og pust. Bruk tid på å bli rolig. Først når du virkelig kjenner at du er rolig innvendig og du puster fritt, kan du gå tilbake til situasjonen og ta opp agendaen din. I de aller fleste tilfeller vil den være langt annerledes for den rolige mammaen enn den irriterte. 

2. Relasjonen til barnet ditt 

Det andre grunnleggende prinsippet for en rolig og harmonisk hverdag, er relasjonen til barnet ditt. Dr. Markham går så langt til å si at relasjonen står for 80-90 prosent barneoppdragelsen.
 
Selvfølgelig så trenger også barn veiledning og støtte. Vi har gjerne en oppfatning om at barneoppdragelse er veiledning, trening og det å lære barna ferdigheter. Barn aksepterer imidlertid ikke vår veiledning uten en god relasjon. Derfor er oppdragelse minst 80 prosent relasjon og 20 prosent veiledning. Med en god relasjon blir barnet mer samarbeidsvillig, noe som gjør at han er åpen for å ta imot det du sier, noe som igjen gjør at du ikke blir like irritert.
 
Den andre årsaken til at relasjon er så viktig, er fordi det er det faktisk er det eneste som gjør oppdragelse verdt det for din del. Det å oppdra barn er masse jobb, og særlig for oss som har foreldre til barn med ekstra utfordringer. All den jobben, og alt det du må gi opp er ikke verdt det hvis du ikke føler på den dype, varme kjærligheten og relasjonen til barnet ditt. 

3. Støtte i stedet for kontroll

Det tredje prinsippet for en rolig og harmonisk hverdag er støtte i stedet for kontroll. Prøver du å kontrollere barnet ditt, så vil du oppleve at barnet gjør motstand. Det er programmert i oss mennesker. Tenk på hvordan du føler det når noen kontrollerer deg! Du blir antakeligvis kjempe sint og blir ganske rebelsk. Det samme gjelder for barn.
 
Ønsker du et barn som samarbeider, så kan du derfor ikke oppdra ut i fra et autoritært, kontrollerende sted, barnet vil da bare gjøre massiv motstand. 
 
En annen årsak til at det er så viktig å støtte i stedet for å kontrollere, er fordi vi oppdrar egentlig ikke barn. Vi oppdrar voksne. Vi oppdrar mennesker som vi ønsker skal bli selvstendige, voksne som går ut i verden og som klarer å navigere i den, voksne som klarer å tenke og handle selv. Vi vil faktisk ikke kontrollere barna våre for gjør vi det, så vil vi hindre de fra å tenke selv. 
 
Tenk deg ungdommen på 17 år som skal lære å kjøre bil. Jeg har aldri prøvd, men jeg kan godt tenke meg at det er både krevende og nervepirrende å sitte stille og mest av alt, ikke ta over rattet når man er redd for at noe skal skje. Som voksen kan du styre den bilen mye bedre enn den 17-åringen, men hvis du tar over styringen, hva skjer da? Vil han lære å kjøre? Selvfølgelig ikke. 
 
Vi har en tendens til støtt og stadig ta bestemmelser for barna våre, hver gang vi går inn og gjør noe for dem fordi vi gjør det lettere og raskere,  så er det som om du skulle gripe det rattet fra ungdommen som lærer seg å kjøre. Vi ender opp med å ikke lære barna å navigere i sitt eget liv. Vi ender opp med uselvstendige, hjelpeløse voksne. 

"Du må være mer konsekvent!»

De tre prinsippene står i kontrast til mye av det vi ellers hører. Hvis barnet har en utagerende og utfordrende atferd, som ofte barn med ADHD har, får foreldre beskjed om at vi ikke er konsekvente nok. Du må være strengere, det må settes klarere grenser og barnet må få en konsekvens for atferden, slik at han forstår at dette er en uakseptabel oppførsel. 
 
Sjelden er anbefalingen å starte med å styrke relasjonen til barnet eller ungdommen. Sjelden får du råd om hvordan du kan støtte og veilede, I stedet får du tips om hvordan du kan være mer konsekvent, ha mer kontroll. Det er fordi det ikke er oppmerksomhet på hva som er årsaken til atferden. Og ikke minst, alt for sjelden får foreldre til barn med ADHD den støtten de tenger for å føle mestring og styrke til å gjøre jobben som trengs. 

Det er beinhard jobbing, men det er verdt det

For dette er krevende, det er beinhard jobbing. Det er endring av grunnleggende, ubevisste mønstre. Men jeg lover deg at det er verdt det. Du blir bevisst ditt eget reaksjonsmønster og klarer å regulere dine følelser, det gjør at du vil føle mer ro og overskudd i hverdagen. Den gode, sterke relasjonen, gjør at barnet ønsker å samarbeide, og dere får hyggelige stunder. Du får barn som blir selvstendig, og som etterhvert klarer å regulere sine tanker, handlinger og følelser. 
 
Ønsker du å gå inn i dette litt fremmede landskapet, ønsker jeg å være din veileder. Jeg hjelper deg som forelder til barn med ADHD og andre lignende utfordringer, å gå fra overlevelse og kaos til mestring og trygghet i foreldrerollen. Du må gjøre den tunge, krevende jobben, ingen kan ta de stegene for deg, men mitt ønske er å være ved siden av deg, støtte deg hvert steg på veien, veilede deg og heie på deg.
 
Hele veien til det som du ser, hører og føler er den rolige og harmoniske hverdagen for deg. 
 
Ønsker du coaching og veiledning for å få mestring og trygghet i foreldrerollen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg.

 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.