De 4 tiltakene som vil gjøre en størst forskjell for en en rolig hverdag

 

De vanligste områdene som familier med ADHD strever med 

Som foreldre til barn med ADHD og andre nevrologiske utfordringer, er det gjerne mange hverdagsutfordringer som ikke ikke er så framtrendende for andre familier.

De vanligste områdene er:

  • Organisering
  • Familiedynamikk
  • Logistikk
  • Skoleutfordringer
  • Impulsivitet og følelsesregulering
  • Andres meninger og forventninger. 

Min erfaring er at det er krevende for foreldre å velge ut et område å fokusere på." Vi har jo utfordringer på alle, hvordan kan jeg da velge ut én" er det mange som spør. 

For å oppnå endring er to ting som er viktige: 

  1. Sett deg mål

Hva ønsker du? Hva er viktig for deg? Hva ønsker du for familien din, hvordan ønsker du at dere har det? 

  1. Spesifiser: Hvor trenger du å starte

Når du har bestemt deg for hva du ønsker, så velg du ut hvilket område som vil gjøre en størst forskjell for deg. Hva er viktig for deg for å starte med? Hva vil gjøre størst forskjell. Dette er det området du starter å jobbe med.

ADHD-foreldres største ønske

I oppstartssamtalene med foreldrene jeg jobber med, ser jeg at det er noen ting som går igjen. I denne videoen, som er opptak av en livesending, deler jeg hva som er mange foreldres største ønske og hva de mener trenger for å få den hverdagen de ønsker. 

Majoriteten av foreldrene jeg jobber med, ønsker en rolig og harmonisk hverdag. Dette er jo generelt og vagt, så i samtalene med kundene, spesifiserer vi hva det betyr for dem. Hvordan vet du at du har kommet dit?

Hva trenger foreldre å jobbe med for å få den hverdagen de ønsker?

I samtalene jeg har med kundene mine, opplever jeg at det er 4 hovedområder som går igjen (ps. dette er bare inntrykk jeg har fra mine coachingsamtaler).

1. Stødig & trygg som forelder

Flere foreldre opplever at de er utrygge i krevende situasjoner. Særlig er det relatert til sinne- og frustrasjonsutbrudd. Skal jeg si ja eller nei? Hvor setter jeg grensene? Hva gjør jeg i et frustrasjonsutbrudd?

Foreldrene bekrefter at de har mange eksempler på at de håndterer det bra, og at de føler seg trygge. Da følger de ofte magefølelsen sin. Utryggheten kommer ofte når andres stemmer kommer inn i hodet. Hva alle andre måtte mene om hvordan du bør håndtere situasjonen

I de situasjonene når foreldrene blir utrygge, så mister de fokus på barnet og barnets behov. I stedet så rettes blikket utover, i en søken etter hvordan jeg bør håndtere det. Men svaret finner du jo egentlig hos barnet og deg selv. 

2. Ta vare på seg selv

Det andre området som går igjen, er å ta vare på seg selv. Foreldrene setter barna og alt annet før seg selv. 

Mange uttrykker behov for å slippe stresset og roe seg ned, ta ting i saktere tempo. Erfaringen min er at det å ha korte pustepauser i løpet av dagen og det å lytte innover, hva har jeg behov for nå? er noe som tar liten tid, men som gjør en stor forskjell. 

3. Grensen mellom å hjelpe og pushe

En tredje gjenganger er at foreldre enten hjelper ungene for mye eller så pusher de for hardt. Ingen av delene er heldig for barnet. Hjelper du for mye, blir barnet uselvstendig, og lærer ikke ferdigheter som det er helt nødvendig at de lærer. Pusher man for mye, kommer barnet lett over i en panikksone, som kan føre til liten tro på seg selv og dårlig selvfølelse. 

Det som er krevende for foreldre til barn med ekstra utfordringer er å finne den sonen der du støtter og veileder, i stedet for å hjelpe eller pushe. 

4. Tydelighet og forutsigbarhet

Dette fjerde området, er relatert til de foregående. Mange opplever at de tror at de er tydelige, at de gir gode beskjeder og har stor grad av forutsigbarhet, men at de ikke er nok for barnet. Barnet har rett og slett ikke forstått beskjeden på samme måte som foreldrene. 

Ekstra krevende for foreldre til barn med utfordringer

Disse fire områdene er noe som er mer krevende for oss som er foreldre til barn med ADHD og andre utfordringer. Nettopp fordi vi har barn som har en hjerne som er koblet annerledes enn en nevro-typisk hjerne. 

Det er også områder som vil gjøre en stor forskjell i ønsket om en rolig og harmonisk familiehverdag. 

Hva med deg? Hva er ditt største ønske, og hva  er de viktigste grepene du kan ta for å komme dit?

Ønsker du å lære mer om dette, og jobbe med hva som er ditt ønske og hva som vil gjøre en størst forskjell for deg, så inviterer jeg deg til å bli med på et gratis nettseminar der du får de 3 suksessfaktorene til mestring og trygghet som foreldre. 

 

 

 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.