4 årsaker til sinne hos barn med ADHD

 
Har du et barn med ADHD som sliter med temperamentet? 
Kanskje har du barn som er mye sint, som enten kommer til uttrykk verbalt eller fysisk i form av slag eller spark. 
 
Ofte så får jeg høre at dårlig oppførsel ikke kan unnskyldes med ADHD. 
Greit nok at han har ADHD, men han må jo skjønne hvordan man oppfører seg. Kanskje tenker du at han må «ta seg sammen», at du må være strengere, slik at han forstår at dette aksepteres ikke. 
 
ADHD eller annen diagnose, skal ikke unnskylde noe. Men - det kan være en forklaring på mye. 

Temperament har mye med ADHD å gjøre

Det er veldig vanlig at personer med ADHD har utfordringer med temperamentet. Studier viser at mange barn med ADHD også sliter med stor grad av trass og følelsesutbrudd.
Faktisk er det så vanlig at flere forskere mener at det burde være en del av diagnosekriteriene. 
 
Barn med ADHD havner ofte i stressende situasjoner på grunn av utfordringer med oppmerksomhet og på grunn av vanskene med å sortere sanseinntrykk. Lyden av eleven på pulten ved sidene av som trommer med blyanten, kan gjøre det helt umulig å konsentrere seg om hva læreren sier. 
 
Menneskemengder, som en travel handlegate eller et bursdagsselskap, kan føre til kaos i hodet. Høysensitivitet er noe som er vanlig for personer med ADHD, men som vi kanskje ikke har mest fokus på? 

4 grunner til at barn med ADHD strever med sinne

1. Oppbygging av stress løpet av skoledagen

Uansett om skolen tilrettelegger bra eller ikke, så er ofte skoledagen stressende for barn og unge med ADHD. Det krever mye å være der, det er masse mennesker og mange bruker mye energi på å «ta seg sammen» og gjøre det som forventes av dem. 
 
Mange har negative erfaringer i løpet av skoledagen som vi foreldre ikke får høre om. 

Se for deg en vanlig skoledag

Hun kommer på skolen uten å ha gjort matteleksene, læreren lurer på hvorfor. Deretter det engelsk, de skal jobbe i arbeidsboka. Hun er ikke sikker på hvordan hun skal gjøre oppgavene, men tør ikke spørre læreren om hjelp. I storefri så blir hun ertet av noen andre elever, uten at hun egentlig vet årsaken. I naturfagstimen er de andre elvene allerede ferdig med alle oppgavene når hun bare har kommet til oppgave 3. Og i siste time så blir hun irettesatt for å ha forstyrret en medelev. 
 
Så kommer hun hjem, til flere oppgaver, noe som betyr flere ting som kan gå galt. 
 
Lekser skal gjøres, hunden skal luftes, hun skal sitte rolig ved middagsbordet, hjelpe til å rydde av etter middagen. Hun har allerede hatt en stressende dag, men det vet ikke du. 
I stedet så sender du henne inn på rommet for å re den sengen som hun glemte før hun gikk til skolen. I stedet for å bare gjøre det, som tar 2 minutter, så blir hun overveldet og blir skikkelig sint. 

2. ADHD og impulsivitet eller egenledelse

Impulsivitet er gjerne de vi tenker på som typisk ADHD. Iveren som får han til å buse ut med noe eller si eller gjøre noe som kanskje ikke var så smart, uten å tenke. 
Det mest irriterende? Det virker ikke som om han tar det nevneverdig inn over seg. 
 
Mange med ADHD, og særlig for de som har impulsivitet og hyperaktivitet som hovedutfordringer, har utfordringer med å kontrollere atferd sin. 
 
Det er krevende å følge beskjeder, det er krevende å konsentrere seg, for ikke å snakke om å gå fra en aktivitet til en annen. I stedet for å si det til deg: «du mamma, du skjønner det at det er litt vanskelig for meg å ….», så blir han trassig, sta, argumenterende og til slutt sint. 

Når du mangler språket for å sette ord på følelsene

Han har ikke ordene for å si hva som er vanskelig. 
For han har ADHD og sliter med å uttrykke følelsene sine på en adekvat måte. 
 
Kombiner impulsivitet med sinne, så får du gjerne en skikkelig eksplosjon. 
Der andre barn kun vil surmule litt, så tar barnet ditt og smeller med døra eller slår noe eller noen. 
Det virker bare ikke mulig for han å kontrollere de intense følelsene. 
 
Det å kontrollere temperamentet, som man tenker er noe barn lærer seg automatisk når de kommer i en viss alder, kan være vanskelig for noen med ADHD.

Ferdigheter som trengs for å kontrollere følelser

Det er mye som skal på plass for å kontrollere temperamentet ditt: 
  1. Først så trenger du å håndtere følelsene dine.
  2. Deretter så trenger du å pause lenge nok til å tenke.
  3. Deretter så må du vurdere mulighetene dine og tilslutt
  4. ha ulike måter å håndtere deg selv på. 
La oss sammenligne disse ferdighetene med noen av ADHD utfordringene:
  • Kontrollere følelser
  • Impulsiv: noe som betyr at man tenker før man handler. 
  • Svart/hvitt tenkning: Gjør det krevende å vurdere muligheter
  • Klarer ikke å lede seg selv: Gjør det krevende å håndtere seg selv
Dette er en type kognitive funksjoner, som gjør at man har problemer med å styre og regulere alle tanker, handlinger og følelser. Disse vanskene, som hovedsakelig sitter i hjernens frontallapp, er nettopp kjernetutfordringene med ADHD. 

3. ADHD og empati 

En annen utfordring som vi ofte ser sammen med ADHD er empati. Ofte så tenker vi at empati er å bry seg om andre. Men det er langt mer enn det. Empati er evnen til å vurdere og forstå andre menneskers behov. 
 
Barn som ikke strever med selvkontroll eller sosiale ferdigheter kan stoppe opp og tenke over hvordan deres atferd påvirker andre mennesker. Denne innsikten kan de bruke for å holde sinnet i sjakk, eller å stoppe utbruddet etter det har startet.
 
Barn med ADHD klarer ikke alltid å bruke empati for å regulere atferden sin. Det betyr ikke at de ikke bryr seg om andre eller at de er uhøflige. Det betyr heller ikke at de ikke får dårlig samvittighet etter at de har mistet besinnelsen.
 
Det er heller det motsatte. Med en gang de har roet seg og får et øyeblikk til å reflektere, så vil de føle det helt grusomt med hvordan de har fått andre til å føle seg. Disse negative følelsene kan bygge seg opp og ha innvirkning på deres selvfølelse. 

4. ADHD og angst

Mange barn som virker trassige og sinte, har ofte stor grad av angst som ikke er oppdaget. 
 
ADHD og angst opptrer ofte sammen. Noen ganger er angst primærdiagnosen, andre ganger så får barnet angst som en følge av ADHD. Angst kan føre til masse sinne.
Barn som er mye engstelige er emosjonelle og allerede på kanten av hva de kan tåle. 
 
Generelt, så har barn med ADHD vanskeligheter med å håndtere følelser. De har en tendens til å bli stuck i følelsene. Så hvis en situasjon gjorde dem nervøse eller engstelige for en uke siden så kan de enda bære det med seg. Og de starter god tid i forveien å bekymre seg for noe som skal skje. 
 
 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.