8 årsaker til at barn trasser

 
Vi tenker gjerne at barn trasser eller har en negativ eller opposisjonell atferd for å få oppmerksomhet, for å manipulere eller tvinge andre til å gi etter. Med et slikt syn legger vi til grunn at barn har kontroll og makten over livet sitt. 

Hvordan får vi barn til å "ville"? 

Vår oppgave som voksne blir da å få barnet til å ville.  
Og hvordan gjør vi det? Jo, ved belønning og konsekvenser (som ofte er et fint ord for straff). 
 
Innimellom så er jeg sur, irritert eller til og med sint. Særlig hvis jeg er trøtt, er jeg ikke grei å ha med å gjøre. Noen ganger så blir jeg irritert på mannen min også. Dette er ikke fordi jeg bevisst ønsker å være en sur masekjerring, det er en grunn til det. Det kan være at jeg er trøtt, har hatt en stressende dag, noe kan ha skjedd på jobb….. Men det er en grunn. 
Det er ikke alltid en grei atferd  fra min side, men det er alltid en årsak. 
 
På samme måte er det for barna våre. 
Vi gjør alle så godt vi kan ut i fra forutsetningene våre.  

8 årsaker til at barn trasser

I denne videoen så gir jeg 8 årsaker til at barn trasser: 
 
  1. Forsvare sitt eget selvbilde 
  2. De vet ikke hva som er forventet av dem
  3. Hyperfokusert 
  4. De blir møtt med urealistiske forventninger
  5. Usikker på foreldre og andre voksne (kanskje er de usikre på om de vil bli hørt)
  6. Motstridende forventninger mellom foreldrene, eller foreldre og skole. 
  7. Uklare regler og ustrukturert hverdag
  8. Foreldrene har en kontrollerende oppdragelse

Disse 8 årsakene til trass er enten:

Nevrologisk. 

Barn med ADHD, tourettes, autisme eller traumer har alle utfordringer med frontallappen, der vi leder og regulerer alle våre tanker, handlinger og følelser. Dette gjør at de er impulsive, ikke skjønner konsekvensene av handlingene sine, har utfordringer med å fokusere (og kan derfor bli så hyperfokuserte at de ikke hører at du gir en beskjed) og har vansker med å regulere følelsene sine. Motstridende forventninger, uklarhet og bli møtt med urealistiske krav, vil være stressende, og føre til trass eller negativ atferd. 

Lært atferd

Lærer barnet at bare jeg nekter, så kan jeg få andre til å gi opp eller gjøre det jeg ønsker, så lærer barnet at jeg kan påvirke omgivelsene mine ved å trasse. Det er altså vi som legger til rette for det gjennom vår atferd

Mestringsteknikk

Barn som blir møtt med forventninger som de føler at de ikke mestrer, vil ha et naturlig behov for å forsvare sitt eget selvbilde.Dette kan gjøre at de argumenterer, begynner å krangle, lage ablegøyer eller lignende. Har barnet erfaring med at han eller hun får kjeft eller blir straffet om han gjør eller sier noe dumt, vil barnet for eksempel lyve neste gang for å unngå kjeften eller straffen. . 
 
Dette er eksempler på mestringsteknikker. Det er kanskje ikke de lureste teknikkene for barna å bruke, men det er allikevel naturlige mestringsteknikker å bruke i en situasjon som du ikke føler deg komfortabel i.  
 
Dette er alle ulike strategier som gjør at barnet kan fortsette med å gjøre det de vil eller unngå å gjøre det de ikke vil eller tror de ikke klarer.

Barn gjør så godt de kan ut i fra sine forutsetninger

Barn er barn, og de gjør så godt de kan ut i fra sine forutsetninger.
 
I et slikt perspektiv, er det vår oppgave som voksne (foreldre, lærere og andre) å legge til rette på det nivået barnet er på, å veilede til videre mestring skritt for skritt.
 
Førstkommende søndag 24 november kl 20:30 har jeg et nytt  nettforedrag der jeg lærer deg hvordan du kan håndtere utfordringer uten å mase og kjefte.  
 

Er du forelder til barn med ADHD?

Hver uke publiserer jeg en ny artikkel om ADHD og hvordan vi foreldre kan forstå og støtte barna våre best mulig. Og ikke minst, hvordan vi tar vare på oss selv i en krevende hverdag. 

Klikk på knappen under, så sender jeg artiklene gratis til din e-post hver søndag.

JA, SEND MEG ARTIKLER
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.