10 alternativer til konsekvenser

Vi tenker gjerne at barna må erfare konsekvensen av de dårlige valgene de gjør. Det vil lære dem en lekse.
 
Det gir mening, ikke sant? 
 
Nei, det gjør ikke det. 
 
Naturlige konsekvenser vil gi viktig læring. Vi må alle lære at hvis vi glemmer å ta med lunsjen vår så blir vi sultne. 

Konsekvenser betyr i praksis ofte straff

Når voksne bruker konsekvenser, så er det imidlertid sjelden de naturlige resultatene av barnets handlinger (jeg glemte lunsjen min i dag, så jeg var sulten). Det er faktisk her de fleste kommer kjørende med lunsjen eller gymtøyet….. 
 
Og hva lærer barnet da? Jo, jeg trenger ikke huske gymbagen, for mamma kommer kjørende med den likevel. Mamma eller pappa ordner opp.
 
I stedet så er konsekvenser gjerne truslene barna hører fra en irritert forelder: «Hvis du fortsetter...
LES MER....

Hva om konsekvenser for ADHD er kontraproduktivt?

Hvis du ikke, hvis du ikke, hvis du ikke…
  • Hvis du ikke rydder rommet ditt, så får du ikke spille PC-spillet etterpå
  • Hvis du ikke rekker skolen, får du ikke ha overnatting….
Er det kjent? 
 
Jeg har skrevet en del om bruk av konsekvenser i det siste, og jeg vil nå rette det mer spesifikt for barn og unge med ADHD. 
 
For det første er det nedbrytende for ungene og høre "hvis du ikke…."  igjen og igjen. Og det er ikke hyggelig for oss voksne å repetere oss selv hele tiden. 

Negative konsekvenser gir en reaksjon

Faktum er at negative konsekvenser, trusler og høye stemmer gir en reaksjon. De har en tendens til å få barna til å gjøre det vi ønsker - på kort sikt. 
 
Men endrer de atferden på lang sikt? Antakelig ikke. 
Gjør det alle stresset og engstelige. Uten tvil. 
 
LES MER....

Hva er forskjellen på konsekvenser og grenser?

Etter sist ukes artikkel om "hvorfor konsekvenser ikke virker», som gikk viralt (så det er tydelig at temaet fenger), så har jeg igjen fått flere spørsmål.

Skal vi ikke reagere på uakseptable handlinger?

  • Noen leser meg ditt hen at konsekvenser betyr at en uakseptabel handling ikke skal føre til noen ting. Det vil si, at barna skal få lov til å gjøre som de, uten at vi reagerer. 
  • Andre spør om hva som er forskjellen mellom å sette grenser og gi en konsekvens. 
 Jeg vil derfor klargjøre hva jeg mener. 

Barn må lære at det ikke er greit å slå

Jeg nevnte sist et eksempel med et barn som slår. 
Og vi er alle enige om at dette ikke er en akseptabel handling. Uansett hvor sint du blir, vi slår ikke andre mennesker. 
 
Det som er uenigheten er hvordan vi håndterer barnet som slår. Hvordan lærer barnet at det ikke...
LES MER....

Hvorfor konsekvenser ikke fører til at barnet lærer

Barneoppdragelse kan være frustrerende og utmattende. Om du har et barn med mye negativ atferd, diagnose eller ikke, så er det enda mer krevende.

Hvordan oppdra barn til ansvarlige voksne uten konsekvenser

Jeg erfarer at mange foreldre blir usikre om de ikke skal bruke konsekvenser i barneoppdragelsen. Konsekvenser er imidlertid ikke den eneste, og heller ikke en god måte å oppdra barna på.

De fleste oppdrar barna sine mer eller mindre som de selv ble oppdratt. En relativ autoritær barneoppdragelse der vi ønsker å stoppe eller endre atferd ved å belønne god atferd og gi en konsekvens for negativ. Vi tenker da at barnet vil anstrenge seg for å gjøre det som er bra og unngå å gjøre det som er galt.  

Jeg er en av de som tar tydelig avstand fra av bruke konsekvenser i barneoppdragelsen. Dette gjør at jeg har fått flere spørsmål som:

  • Hvordan oppdrar vi barn...
LES MER....

8 tips for å få barnet til å lære av beskjedene du gir

"Hvordan skal jeg få han til å høre på det jeg sier? Jeg maser og maser, ingenting skjer, bortsett fra at han blir irritert og sur, jeg begynner å kjefte også er vi igang". 

Barn med ADHD velger ikke å ikke følge beskjeder. Det klarer ikke.

Har du et barn som har vansker med å følge beskjeder, vil belønning og konsekvenser, slik foreldre vanligvis forstår og bruker ordet, fungerer dårlig.

Det er i hvert fall to årsaker til det.

1. Er det nevrologisk, og de ikke har evnen til å gjøre handlingen, vil ikke belønning og konsekvenser gjøre at de på mirakuløst vis får evnen. 

2. Vi kan aldri tvinge et annet menneske til å gjøre det vi vil. Vi må få de til å ønske å gjøre det selv.

I denne artikkelen vil jeg gi deg et konkret eksempel på hvordan du får barnet til å høre...

LES MER....

ADHD-hjernen og hvordan den påvirker evnen til å tenke og reflektere

Tydelig grensesetting, konsekvenser, disiplin og belønning er vanlig i barneoppdragelsen. Vi bruker klistremerker eller poeng for å styre eller kontrollere barnets atferd. Vi bruker timeout, ikke som straff men for å "tenke over hva du har gjort».
 
Vel og bra, hvis barnet hadde hatt den mentale kapasiteten til å tenke over hva de har gjort når de har en negativ følelse i kroppen. 
 
Alle mennesker blir vi født med en hjerne som ikke er ferdig utviklet. Vi har enda ikke utviklet evnen til tenke og reflektere, til å styre og regulere oss selv. Det er en utvikling som skjer gradvis. Den delen som imidlertid er utviklet fra vi kom til denne verden, er den primitive delen av hjernen, det er overlevelseshjernen vår, som tar vare på oss når vi kommer opp i farer.
 
i den primitive delen av hjernen, skjer det ingen tenkning, den delen responderer utelukkende på impuls. Jeg kommer straks...
LES MER....

Hvorfor belønning og konsekvenser ikke virker

Det er mange år siden vi fikk diagnosen nå. Den som ga oss klarhet i utfordringene. I forlengelse av dette fikk vi foreldrekurs og tilbud om foreldreveiledningsprogram i gruppe og vi leste bøker om barneoppdragelse. 
 
I løpet av årene som kom, prøvde vi det meste. Vi brukte timeout, som vi hadde lært: Barnet ble satt i trappen, lengden ble bestemt etter alder (et minutt pr. år). Vi var tydelig på at timeout var ikke straff, men for at hun skulle få mulighet til å «tenke over hva hun hadde gjort».
 
Våre barn klarte imidlertid aldri å tenke i trappa! I stedet så ble de sinte og  sprang av gårde. Jeg gjorde som jeg fikk beskjed om, gikk de flere ganger bort fra trappa,  fikk det en konsekvens; de skulle sitte lenger i trappa. Men det fungerte jo heller ikke!  
 
Jeg var desperat. Jeg sprang etter henne, holdt henne fast, fikk henne...
LES MER....

Hemmeligheten bak et belønningssystem som fungerer

Et vanlig system for å motivere barn, er bruk av belønning. Jeg har prøvd belønningssystemer et utall ganger. Og vi har kastet det på båten like mange ganger. Vi fikk det aldri til å fungere. Jeg skrev sjekklister, jeg skrev oppgaver de skulle gjøre og motiverte med klistremerker, kino, is osv osv. På det verste hadde jeg en lang liste nedover med det ungene skulle gjøre morgen, ettermiddag, kveld. Når de klarte og få 50-og-noe kryss, skulle vi gå på kino. Komplisert? Ja. Umulig å følge? Ja.

Belønningssystem kan virke mot sin hensikt

Så lenge atferden som skal endres er innenfor barnets mestringsområde og kontroll, og det ikke er for mye stress eller press, så kan belønning være effektivt. Men er det for komplisert og utenfor det barnet faktisk klarer, så kan belønningssystemet vi har laget vil føre til mer stress og...

LES MER....

Hvorfor bruk av konsekvenser ødelegger foreldre-barn relasjonen

Jeg har en påstand om deg. Du ønsker å oppdra et barn som er godt likt og som klarer å regulere egen atferd. Og du ønsker en god relasjon til barnet ditt. 

Min andre påstand er at du oppnår det motsatte hvis du bruker straff i oppdragelsen av barna dine. Med straff så mener jeg helt vanlige metoder som timeout og konsekvenser av typen "Hvis du ikke gjør leksene dine, så tar jeg bort telefonen". 

Konsekvenser kan fungere bra det, helt til barna blir rundt 10 år. Da opplever mange at det som fungerte før, ikke lenger fungerer. Konsekvensene gjør barnet mer trassig og sint, og det ender med at alle begynner å skrike.

Overgangen mellom barn og tenåringsfasen er en tøff tid for de fleste foreldre. Barna blir ikke lenger bare påvirket av oss, men også av venner og samfunnet rundt, og det blir ofte konflikter hjemme.

Når barna våre er...

LES MER....
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.