Slik slipper du å bli møtt med sinneutbrudd når du gir en beskjed

Du synes at du gir gode beskjeder til barnet ditt.  

Akkurat som du har blitt anbefalt å gjøre. Likevel ender den enkleste beskjed i et sinneutbrudd. Kan der være så vanskelig å bare få tatt på seg de klærne?  

For barn med ADHD, TS (tourettes) og AS (autismespekter) så er ikke det vi tenker på som en enkel beskjed, enkelt for barnet. Det vil si at selv om du følger “boka”, gir korte beskjeder, en beskjed av gangen osv, så er ofte ikke det nok. 

Vi glemmer gjerne, eller har ikke kunnskap,, om de nevrologiske utfordringene som barna våre har. Det barn med ADHD, TS og AS har til felles, er utfordringer med å styre og regulere alle tanker, handlinger og følelser. 

Dette fører til mange utfordringer i dagliglivet. Barna blir lett distrahert, plutselig er det noe annet som opptar oppmerksomheten deres, de har vansker med å klare å...

LES MER....

Hva om konsekvenser for ADHD er kontraproduktivt?

Hvis du ikke, hvis du ikke, hvis du ikke…
  • Hvis du ikke rydder rommet ditt, så får du ikke spille PC-spillet etterpå
  • Hvis du ikke rekker skolen, får du ikke ha overnatting….
Er det kjent? 
 
Jeg har skrevet en del om bruk av konsekvenser i det siste, og jeg vil nå rette det mer spesifikt for barn og unge med ADHD. 
 
For det første er det nedbrytende for ungene og høre "hvis du ikke…."  igjen og igjen. Og det er ikke hyggelig for oss voksne å repetere oss selv hele tiden. 

Negative konsekvenser gir en reaksjon

Faktum er at negative konsekvenser, trusler og høye stemmer gir en reaksjon. De har en tendens til å få barna til å gjøre det vi ønsker - på kort sikt. 
 
Men endrer de atferden på lang sikt? Antakelig ikke. 
Gjør det alle stresset og engstelige. Uten tvil. 
 
LES MER....

8 årsaker til at barn trasser

 
Vi tenker gjerne at barn trasser eller har en negativ eller opposisjonell atferd for å få oppmerksomhet, for å manipulere eller tvinge andre til å gi etter. Med et slikt syn legger vi til grunn at barn har kontroll og makten over livet sitt. 

Hvordan får vi barn til å "ville"? 

Vår oppgave som voksne blir da å få barnet til å ville.  
Og hvordan gjør vi det? Jo, ved belønning og konsekvenser (som ofte er et fint ord for straff). 
 
Innimellom så er jeg sur, irritert eller til og med sint. Særlig hvis jeg er trøtt, er jeg ikke grei å ha med å gjøre. Noen ganger så blir jeg irritert på mannen min også. Dette er ikke fordi jeg bevisst ønsker å være en sur masekjerring, det er en grunn til det. Det kan være at jeg er trøtt, har hatt en stressende dag, noe kan ha skjedd på jobb….....
LES MER....

10 tips for å gi gode beskjeder

Barn som ikke følger beskjeder er en vanlig utfordring.
 
Jeg har tidligere skrevet om hva som er årsaken til at barn med ADHD har vansker med å høre på beskjeder og hvordan du får de til å lære av beskjedene du gir
 
I denne artikkelen spisser vi det enda et hakk, og du får 10 tips for å gi gode beskjeder så barna gjør det du sier. 
 
Relasjon og tillit, er en forutsetning for å få det til å fungere. Dette gjør at barnet ønsker å samarbeide med deg.
 
Vanskene til barn med ADHD ligger hovedsakelig i frontallappen. Det er den delen av hjernen som styrer og regulerer tankene, handlingene og følelsene våre. Det vil si at en dysfunksjon her vil ha implikasjoner for alt vi foretar oss. 
 
Det er mange funksjoner i frontallappen som er i spill bare for å klare å ta imot og følge en...
LES MER....

6 tips for å sikre at barnet klarer det du ber om

Barn som har mye negativ atferd får flere korreksjoner enn andre barn. Mange ganger om dagen blir de mast på fordi de ikke gjør det de skal, og de blir fortalt hva de ikke skal gjøre. "Hvorfor kan de ikke bare..."

Den vonde sirkelen

Intensjonene våre er gjerne gode, men de blir sagt på en måte som får barna våre til å gå i forsvar, vi kan høres dømmende ut, selvom vi ikke mener det. Barnet responderer negativt, du blir trigget, også begynner den vonde sirkelen. 

Når barna våre går i forsvar, så er det gjerne fordi de ikke klarer det som er forventet.  . 

Når du får så mange negative tilbakemeldinger, så er det lett å begynne å tro på det selv. De lever opp til den rollen de har fått tildelt. Sønnen til en mamma som jeg coacher sa til meg: "Du skjønner, jeg er slem. Sånn er det...

LES MER....

Hvorfor det er så viktig å lytte til barnet ditt

Tidligere var jeg usikker, redd og desperat.

Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre for å få slutt på den negative atferden til datteren min og ikke minst, jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre for at jenta mi skulle få det bedre.

Jenta som tidligere var en glad, blåøyd jente med den nydeligste latteren du kunne tenke deg, var blitt et eldre barn som var lei seg, som ikke klarte å gå på skolen, som ikke forsto de sosiale kodene blant jevnaldrende. Et barn som følte at hun ikke mestret det som var forventet. En jente som livet hadde blitt for mye for. 

En jente som skjulte vanskene sine. «Hun kan kan jo ikke ha autisme, hun er jo så flott og reflektert jente!». 

Ikke kunne hun ha ADHD heller. Hun hang jo ikke i gardina, slo ikke. 

På nevropsykologisk team så de vanskene, utfordringene. Endelig så noen det jeg så. Det var «atypisk autisme»....

LES MER....

Hvordan du hjelper barnet å stoppe negativ atferd

Jeg kjenner en jente på 15 år. Hun er er en tøffing. Hun drikker, røyker og prøver ut litt forskjellig annet også. 
 
Foreldre er ressurssterke, og har alltid fulgt godt opp jenta som fikk ADHD diagnosen for noen år siden. Men likevel gikk noe galt.
 
På grunn av alle utfordringene var det flere inne fra det offentlige behandlingsapparatet. De var opptatt av at mor og far måtte sette strengere grenser. Foreldrene hørte på rådene. Atferden ble verre. Moren følte hele tiden at dette var feil, men gjorde som hun ble fortalt. Inntil det hadde gått så langt som at det neste skritt for strengere grenser var døgnovervåkning.  

Hva skjuler seg bak atferden?

Ingen hadde vært opptatt av å gå bak jentas atferd for å finne årsaken til den utagerende atferden. 
 
LES MER....
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.