FOREDRAG & SEMINAR

Jeg tilbyr foredrag og seminar for både foreldre og skole innen ADHD. Hva er ADHD, hvordan forstå og hvordan håndtere barn med utfordringer hjemme og på skolen?

"PÅ MED ADHD-BRILLENE" FOR LÆRERE

Forstå og håndtere elever med ADHD og annen utfordrende atferd

Foredraget er utviklet for skolepersonale og kan også tilpasses andre yrkesgrupper. Formålet er å gi innføring til å forstå utfordrende eller utagerende atferd, samt gi konkrete strategier for å undervise og håndterer elevene på en best mulig måte. 

Cecilie har en doktorgrad i pedagogikk, utdannet NLP coach og ADHD-foreldrecoach fra USA. Hun er også mor til to barn med ADHD, autisme og dysleksi. I foredraget byr hun på seg selv, og bruker mye personlige erfaringer kombinert med solid faglig kunnskap, 

Lengde: Fra 2-4 timer. 

Pris: Ta kontakt. 

"Tusen takk for et flott og lærerikt foredrag! Både lærere, barneveiledere og ledelsen hadde et meget godt utbytte av kursdagen. Du gav på en fin måte konkret førstehjelp til våre ansatte slik at de kunne forstå og sette seg inn i elevers perspektiv og virkelighetsforståelse. Forskjellen som du trekker opp for dagen med hvorvidt barna "ikke vil» eller «ikke kan» vet jeg var en tankevekker for mange. Bare ved å tenke på dette "mind-settet" du trekker opp og se det i sammenheng med tidligere erfaringer får en til å se på elevenes atferd på en annen måte. Takker også for at du villig deler personlige erfaringer underveis og greier å eksemplifisere med opplevelser som vi i bransjen (skolen) kjenner oss igjen i. Jeg tror vi alle er blitt mer "nysgjerrige". I tillegg har vi også fått nyttige praktiske tips vi kan bruke rett inn i undervisningen. Dette må lærere rundt om landet få høre! "

Ørjan Halvorsen
Rektor Skistua skole, Narvik

"Cecilie Flo Jahreie hadde foredrag på vår fagdag «Helsefremmende læring» som vi har avholdt for alle våre lærere i grunnskolen. Cecilies foredrag om ADHD og læring gav oss mye og konkret faktakunnskap om ADHD og hvordan det kan påvirke et barns skolehverdag. Dette var en viktig øyeåpner. Samtidig fikk vi mange tips og råd om hvordan vi kan skape bedre relasjoner og bedre læring for våre elever, og hvordan våre skoler kan bli et enda bedre, tryggere og triveligere sted å være for alle. Under foredraget delte Cecilie mye av sine egne erfaringer med egne barn. Det gjorde at foredraget ble levende, ekte og kommuniserte med tilhørerne på en veldig engasjerende måte. Vi vil gjerne anbefale foredraget til Cecilie til andre skoler. Tusen takk for mye god læring."

Sylvi Kathrin Bransæther
Sørfold kommune

"PÅ MED ADHD-BRILLENE" FOR FORELDRE

Er barna våre trassige, ansvarsløse og uoppdragne eller kan det være en annen grunn til atferden deres?


I dette foredraget går Cecilie igjennom på en enkel måte hovedutfordringene til personer med ADHD, som er langt mer enn konsentrajsonsproblemer og impulsivitet. Hun tar også for seg hva som skjer med barnet i et frustrasjonsutbrudd og hvordan vi håndterer dette på en best mulig måte.

Fra 2-5 timer. Pris: Ta kontakt

HELGESEMINAR: "ROLIG & HARMONISK FOR FORELDRE"

Få det anerkjente internasjonale programmet spesielt utviklet for barn med utfordringer som et engasjerende og lærerikt helgeseminar. Går typisk over 2 dager (fra lunsj til lunsj).

Passer som helgeseminar for en interesseorganisasjon

2-dagers seminar. Pris: Ta kontakt.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.