GRATIS PDF-HEFTE

Kartlegg & finn årsakene til skolevegring

JA, TAKK

Har du et barn eller ungdom som ikke vil på skolen?

Alt for mange barn og ungdom kvier seg for å ikke gå på skolen. Mange av disse barna har en diagnose, som ADHD eller autismespekter, de sliter med angst og depresjon, har stor grad for stabilitet og forutsigbarhet eller har utfordringer med å regulere følelsene. 

Uansett, så er det en krevende situasjon for både foreldre og barn. Og selvom det utarter seg forskjellig, er det en ting som er felles; det blir gjerne verre om det ikke settes igang tiltak. 

Denne e-boken gir deg:

  • Typiske årsaker
  • Hjelp til kartlegging av ditt barn
  • Tidlige tegn å være oppmerksom på
ja, den vil jeg ha!
Close