KURS & COACHING

Å være foreldre eller andre voksne rundt barn og ungdom med ADHD, autisme, tourettes og lignende utfordringer, kan være som en coctail av spenning, mas og tvil, samt en dråpe frykt. Men kunnskap og handling er veien til å lykkes. Her, som på de fleste andre områder i livet. La oss starte her.....

FORSTÅ & HÅNDTER BARN & UNGE

med ADHD og andre nevro-diverse utfordringer, og få den hverdagen du ønsker. Med utgangspunkt i en coachende tilnærming og positiv psykologi. Mestring, trygghet, ressurser, selvstendighet er stikkord for det jeg tilbyr.

Nettbaserte kurs

Felles for kursene er at du lærer hvordan vi best håndterer og tilrettelegger for barn med nevrologiske utfordringer. Fokus er mestring og selvstendighet.

Coaching/veiledning

En coachingprosess kan tas individuelt eller i gruppe. Prosessen hjelper deg til å være den forelderen du ønsker å være, og skape den hverdagen du drømmer om.

Foredrag/seminar

Lærerike og engasjerende foredrag for både foreldreforeninger og skoleverket. Jeg tilbyr alt fra kortere foredrag til helgeseminar

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.