Hva kan coaching gjøre for deg?

Coaching er for deg som ønsker å jobbe for en endring. Det gir deg verktøy for å håndtere utfordringer og det gir deg også gode verktøy til å støtte og veilede barna dine på en god måte.

Hvor krevende det er å være foreldre til barn med utfordringer, vet alle vi som har erfart det hver dag, år etter år.....

Dessverre er det ofte slik at vi foreldre setter oss selv til sist. 

Jeg hjelper foreldre til barn med utfordringer å få klarhet i sin foreldrerolle og legge til rette for en rolig, trygg og tilstedeværende nærhet i familien. 

Med coaching vil du oppleve økt mestring og glede, noe som fører til økt overskudd og energi. Det gjør at du klarer å ta tak i utfordringene på en mer konstruktiv måte. Og ikke minst - du er en god rollemodell for barna dine!

Når du er motivert og har bestemt deg for endring, skjer ofte dette fortere enn du tror er mulig!

Individuell foreldreveiledning

Du får en grundig forståelse av hva ADHD er og hvordan det utarter seg hos ditt barn. Du lærer deg å forså og se barnets behov og  hvordan du setter realistiske forventninger til barnet ditt.

I foreldreveiledningen får du strategier for å støtte og veilede slik at barnet eller ungdommmen blir gradvis mer selvstendig og selvregulerende. 

KONTAKT MEG FOR MER INFO

6 måneders foreldreveiledningsprogram

 

Dette tilbudet er for deg som vil ha god og tett oppfølging over en lang periode for å sikre at strategiene virkelig får satt seg i hverdagen.

Du vil være i en liten gruppe med andre foreldre i tilsvarende situasjon (max 7 i en gruppe).

Du får:

  • Gruppecoaching 2 ganger i måneden over 6 måneder.
  • 3 individuelle coachingtimer
  • Det nettbaserte programmet Fra Overlevelse til Mestring 
KONTAKT MEG FOR MER INFO

Energipakken

Mødre, til barn med funksjonsnedsettelser, har oftere helseutfordringer enn andre foreldre. De tar lite vare på seg selv, og føler ofte på bekymringer og stress.

Energipakken gir vekst og utvikling både fysisk, mentalt og emosjonelt.

Dette er for deg som først og fremst ønsker å jobbe med deg selv for å få mer balanse i livet. 

I Energipakken får du:

  • 4 måneders individuell oppfølging med 12 timers coaching
  • Oppgaver for å implementere læringen i livet ditt.
LES MER

"Før veiledningen hadde vi store utfordringer knyttet til adferd og et barn med en lav selvfølelse. I tillegg så føltes utfordringene uoverkommelige for meg. Med veiledningen har samspillet blitt bedre i familien. Det er fortsatt utfordringer, men mer dialog og en mer harmonisk hverdag. Ved å gi ham mer selvstendighet og eierskap innenfor klare rammer, har han i større grad klart å følge regler hjemme. Det er mindre utagering og en tryggere gutt. Det er fortsatt mye å ta tak i, men jeg har gode verktøy å jobbe med framover, og jeg kan stå sterkere i utfordringene. Det viktigste for meg var at det var fokus på løsning og positivt samspill. Cecilie tar for seg utfordringer et barn med ADHD har og hvordan løse dem, et lite skritt av gangen. Og det lille skrittet kan gi store effekter. Før jeg startet var jeg var redd for at det skulle være et standardisert opplegg bare med fokus på struktur og rutiner, noe jeg har jobbet med fra før. Cecilie ga imidlertid veiledning knyttet til de individuelle utfordringene mitt barn og jeg har. Hun er systematisk og grundig og tar for seg hele familien. Jeg mener det er en veiledning alle foreldre med barn som har ADHD burde få tilbud om, gjerne så tidlig som mulig. Det gir en større forståelse for utfordringer og styrker, og hvordan løse disse på en mer positiv måte. I tillegg er det godt å møte noen som virkelig forstår alle utfordringer man står i."

Vibeke Unneberg
Mamma

"idligere hadde jeg store utfordringer med å forstå sønnen min og hans diagnose. Jeg er nå bevisst på hvem han er og hva som faktisk er hans utfordringer. Det som fungerer veldig godt for meg er at Cecilie forklarer enkelt og gir konkrete eksempler. Da vi startet veiledningen fokuserte jeg på alle utfordringene på en gang, og følte at alt måtte løses nå. Det som gjorde at jeg har lykkes, er at vi sammen har valgt en utfordring som jeg skulle fokusere på om gangen. Det har ført til store endringer i familien vår. Jeg tvilte veldig på om veiledningen kunne ha noe for seg når vi bare møtes til videosamtaler, men der tok jeg feil! Jeg vil anbefale dette programmet til alle!"

Steffen Smejda
Pappa

"Proin nibh arcu, consectetur a odio nec, aliquet suscipit enim. Suspendisse aliquam, libero ac tincidunt suscipit, lacus quam commodo odio, nec faucibus arcu ante in odio. Proin ornare luctus massa, id hendrerit tellus auctor eu. Nullam eget egestas orci."

Testimonial
Job Title
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.